Joutsan kunta ottaa käyttöön viidensadan euron arvoisen Uusi yrittäjä Joutsaisasti -kannustinrahan. Raha on tarkoitettu ensimmäistä kertaa päätoimisesti toimiville yrittäjille tai 1.1.2021 jälkeen sivutoimisesta päätoimiseksi muuttuneelle yritystoiminnalle ja sitä voi myös hakea sen jälkeen, kun yrityksen toiminta on jatkunut Joutsassa kaksi vuotta.

Kannustimen käyttöönotolla Joutsan kunta haluaa edistää uuden päätoimisen yritystoiminnan kehittymistä paikkakunnalle ja kartuttaa yrittäjäosaamista kokeiluluontoisesti tällä valtuustokaudella. Viisisatasen käyttökohteeksi suositellaan yritystoiminnan alkuvaiheessa tarvittavia yrittäjän oman ydinosaamisalueen ulkopuolisia asiantuntijapalveluja.

Kannustinta haetaan kunnan internet-sivulta löytyvällä sähköisellä hakulomakkeella. Myönteisen päätöksen edellytyksenä on, että yritys harjoittaa toimintaansa Joutsasta käsin ja sen y-tunnuksen kotipaikka on Joutsa.

Tarja Kuikka

Tagged with →