Joutsan kunta on tehnyt Oravakiven yritys- ja asuinaluetta koskevan konsultointisopimuksen helsinkiläisen PTB-Invest Oy:n kanssa. Konsultin tehtävänä on löytää sijoittajia ja investoijia sekä selvittää maankäyttömahdollisuuksia Nuoli Hub etätyökylä -hankkeen rakentamiseksi ja Outlet-toiminnan tai muun kaupallisen toiminnan käynnistämiseksi Oravakiven alueella.

Konsultointisopimus hyväksyttiin kunnassa jo aiemmin, mutta siihen liittyvän ehdollisen bonuksen voimaantulo edellytti vielä Joutsan kunnanhallituksen käsittelyä ja päätöstä. Maanantaina kokoontunut kunnanhallitus hyväksyi sopimukseen sisältyvän bonuksen.

Jos konsultin selvitystehtävä siis johtaa konkreettiseen hankkeeseen sellaisen osapuolen kanssa, joka tekee keskeisiltä ehdoiltaan itseään koskevan sopimuksen Joutsan kunnan kanssa vuoden 2023 loppuun mennessä, sopimuksen mukaan Joutsan kunta maksaa konsultille bonuksena neljä prosenttia maa-alueen myyntihinnasta tai yhden vuoden vuokraa vastaavan summan, jos sitovan sopimuksen tehnyt osapuoli vuokraa maa-alueen kunnalta.

Konsulttityölle on varattu aikaa noin neljästä viiteen kuukautta. Noin kahden kuukauden päästä työn aloittamisesta kunta tekee väliarvioinnin, jossa katsotaan, vastaako työsuoritus odotuksia. Jos se ei ole odotusten mukainen, kunnalla on tuolloin mahdollisuus irtisanoa sopimus.

Konsultin on tarkoitus työskennellä Oravakiven hankkeen parissa noin kymmenen työpäivän verran kuukaudessa. Työstä laskutetaan toteutuneiden tuntien mukaan tuntiveloituksella 75 euroa per tunti (alv 0 %).

Joutsan kunta osti Oravakivestä vuonna 2017 noin miljoonalla eurolla reilut parikymmentä hehtaaria maata. Alue kaavoitettiin ranta-asuintonteiksi ja yritystonteiksi.

Tarja Kuikka
Kuva: Heikki Utula