Joutsan kunta lähtee ensi vuonnakin mukaan lähikuntien yhteiseen työvoiman saatavuuden edistämiseen tarkoitettuun hankkeeseen. Nykyinen Pienten kuntien elinvoimaa -hanke käynnistyi Joutsan, Hartolan, Sysmän ja Pertunmaan kuntien alueella vuonna 2017 ja se on päättymässä vuoden lopussa, ja yhteistyötä halutaan jatkaa vuosille 2022–2023 kaavaillun hankkeen avulla.

ESR-rahoitteisen hankkeen päätavoitteina on ollut pilotoida ja ottaa käyttöön ylimaakunnallinen koulutusyhteistyön malli hoiva-alalle, edistää yrittäjyyttä ja kevytyrittäjyyttä koulutuksen ja tiedottamisen avulla, toteuttaa matalan kynnyksen digiaikainen rekrytointimalli työvoiman saatavuuteen ja työllistymisen edistämiseen sekä vakiinnuttaa alueelle toimiva yhteistyö työllisyydenhoitoon.

Uuden hankkeen avulla esimerkiksi kehitettäisiin hoiva-alan koulutusmallia edelleen myös teollisuus- ja muille toimialoille sekä kehitettäisiin nykyhankkeessa kehitettyä Nelinvoimaa.fi-palvelua edelleen ja laajennettaisiin se vastaamaan myös alueellisesti ja paikallisesti toteuttavia koulutuksia, jotka koskevat esimerkiksi työvoiman saatavuutta ja yrittäjyyden edistämistä.

Nykyistä hanketta hallinnoi Hartola, uuden hankkeen vetovastuuta on kaavailtu Sysmälle. Myös Joutsan kunnanhallitus esittää, että Sysmän kunta ottaisi uuden hankkeen hankehallinnoinnin vastatakseen. Hankkeen valmistelu on tarkoitus aloittaa elokuun aikana.

Tarja Kuikka