Fuusioitumista Keski-Suomen Osuuspankkiin suunnittelevan Luhangan Osuuspankin asiakkaiden suurin huoli liittyy konttoripalvelujen säilymiseen Tammijärvellä. Pankkien fuusiosta järjestettiin viime viikolla Tammijärvellä keskustelutilaisuus, johon osallistui noin 15 pankin omistaja-asiakasta.

Joutsan Seudun saamien tietojen mukaan fuusion vastustus ei tilaisuudessa ollut mitenkään erityisen voimakasta, mutta konttorin säilymiseen liittyy paljon pelkoja. Pankit ovat luvanneet, että fuusion yhteydessä Tammijärven konttoria ei lakkauteta. Moni kuitenkin epäilee, että muutama vuosi fuusion jälkeen konttori saatetaan lakkauttaa.

Tilaisuudessa tuotiin esille myös Luhangan Osuuspankin perustelut yhdistymiselle. Lyhyesti sanottuna kyse on siitä, että pankki ei enää katso kovin pitkään selviävänsä lisääntyneistä viranomaisvelvoitteista, kun samaan aikaan on jouduttu vähentämään henkilöstöä.

Luhangan Osuuspankki oli hakenut myös muita yhdistymiskumppaneita. Keski-Suomen Osuuspankki oli neuvottelukumppaneista ainut, joka ei suoraan tyrmännyt Tammijärven konttorin säilyttämistä. Toisaalta yhdistymissopimus ei tiettävästi velvoita Keski-Suomen Osuuspankkia mihinkään konttorin säilyttämisen suhteen.

Yhdistymissopimuksessa Luhangan Osuuspankin jäsenistölle taataan yksi paikka Keski-Suomen Osuuspankin hallitukseen, hallintoneuvostoon ja edustajistoon.

Päätöksen fuusiosta tekee Luhangan Osuuspankin osalta ylimääräinen osuuskuntakokous 7.9. Mikäli yhdistyminen hyväksytään molempien pankkien osuuskuntakokouksissa, se toteutuu ensi keväänä.

Markku Parkkonen