Joutsan uusi valtuusto pääsi aloittamaan työsarkansa maanantaina. Luottamushenkilöpaikat valtuustokaudelle 2021–2025 nuijittiin ennalta neuvotellun mukaisesti ja sen myötä kunnanvaltuuston puheenjohtajan paikka on kaksi ensimmäistä vuotta eli käytännössä 31.5.2023 asti keskustan hallussa ja lopun valtuustokauden ajan kokoomuksella.

Valtuuston puheenjohtajana toimii ensimmäiset kaksi vuotta ennakoidusti Heikki Kuurne. Kunnanhallituksen puheenjohtajaksi valittiin keskustan Pauliina Maukonen.

Luottamushenkilövalintojen ohella uusi valtuusto hyväksyi kunnan päivitetyn, vuosille 2021–2024 laaditun kotouttamisohjelman. Kyse on lain edellyttämästä ohjelmasta, jonka tarkoituksena on edistää kotoutumista ja monialaista yhteistyötä maahanmuuttajien kotoutumisen tueksi.

Myös Joutsan ja Luhangan yhteistä perusturvalautakuntaa ja yksilöjaostoa koskeva sopimus hyväksyttiin Joutsan osalta. Ensi vuoden loppuun saakka voimassa olevalla sopimuksella on tarkoitus siirtää tehtävien järjestämisvastuu Joutsan perusturvalautakunnalle ja yksilöjaostolle.

Sopimuksen mukaan perusturvalautakuntaan tulisi puheenjohtajan lisäksi kuusi Joutsan nimeämää ja kaksi Luhangan nimeämää jäsentä, yksilöjaostoon kolme joutsalaisjäsentä ja yksi luhankalaisjäsen. Seuraavaksi sopimus etenee Luhangan kunnan käsittelyyn.

Kokouksessa muistettiin Joutsan kunnan talous- ja hallintojohtajan virasta lähtevää Antti-Pekka Hokkasta. Hokkasen kukittivat edellisen valtuustokauden kunnanhallituksen puheenjohtaja Niilo Peltonen ja valtuuston puheenjohtajana uudella kaudella jatkava Heikki Kuurne.

Varsinaisten kokousasioiden ohella kokouksessa muistettiin Joutsan kunnan talous- ja hallintojohtajan viran jättävää Antti-Pekka Hokkasta, joka siirtyy lähiaikoina toisen työnantajan palvelukseen. Uuden valtuustokauden alkajaisiksi kunnanvaltuuston puheenjohtaja Heikki Kuurne myös toivotti uudet valtuutetut tervetulleiksi.

– Meillä on semmoinen haastava nelivuotiskausi edessä ja isoja asioita on, mutta hyvällä yhteistyöllä ja samansuuntaisella ajattelulla varmasti tulemme tulevaisuudessakin pärjäämään, Kuurne evästi valtuutettuja.

Tarja Kuikka

Joutsan luottamushenkilöpaikat valtuustokaudelle 2021-2025

KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAT
Keskusta Heikki Kuurne 2v, kokoomus 2v
PS 1. vara Saku Kaistinen
SDP 2. vara Eero Peltoniemi

KUNNANHALLITUS (9) (suluissa varahenkilö)
Keskusta Pj. Pauliina Maukonen (Pekka Lankia)
Kokoomus 1. Varapj. Iiris Ilmonen (Matias Lehtonen)
Vihreät 2. Varapj. Lea-Elina Nikkilä 2v, perussuomalaiset 2v (Janika Tanni)
PS Jussi Lehtonen (Kari Tapper)
Kokoomus Ilari Suuronen (Vuokko Lehtonen)
Keskusta Martti Kuitunen (Katri Reinikainen)
Keskusta Jarmo Liukkonen (Kalevi Fredin)
Keskusta / KD Tenho Tornberg (2v), KD (2v) (Arto Hölttä 2v, Keskusta 2v)
SDP Heidi Niiranen (Aila Niinikoski)

Konsernijaos
Pj. Pauliina Maukonen (Katri Reinikainen)
Martti Kuitunen (Jarmo Liukkonen)
Vpj. Iiris Ilmonen (Ilari Suuronen)
Jussi Lehtonen (Kari Tapper)
Heidi Niiranen (Lea-Elina Nikkilä)

KV:n SUHTEELLISTEN VAALIEN VAALILAUTAKUNTA (3)
Keskusta Pekka Lankia, pj (Sari Hovila)
Kokoomus Ilari Suuronen, vpj (Iiris Ilmonen)
Perussuomalaiset Saku Kaistinen (Kari Tapper)

KESKUSVAALILAUTAKUNTA (5)
Keskusta Pj. Pekka Takala
Kokoomus varapj. Raimo Vanhatalo
PS Jari Partanen
SDP Eila Kivinen
Vihreät Marianne Luukkanen
Varahenkiöt kutsumisjärjestyksessä:
KD Matti Kallioinen, Keskusta Maija Salonen, Kokoomus Raija Korpela, PS Sami Kuitunen, SDP Markku Leskinen, Vihreät AnnaMaija Nieminen

TARKASTUSLAUTAKUNTA (6)
Kokoomus Pj. Kalle Willman (Ansa Avikainen)
SDP Varapj. Eero Peltoniemi (Markku Leskinen)
PS Juha Järvinen (Pirjo Mäkinen)
KD Marja Kallioinen (Matti Kallioinen)
Keskusta Liisa Temisevä (Virva Teräväinen)
Vihreät AnnaMaija Nieminen (Taisto Holla)

PERUSTURVALAUTAKUNTA ( 7 )
Keskusta Pj. Sari Hovila (Jukka Partanen)
SDP Varapj. Aila Niinikoski (Markku Leskinen)
PS Aarre Talja (Pirjo Mäkinen)
Kokoomus Timo Hännikäinen (Marili Rausch)
KD Arto Hölttä (Niina Liimatainen)
Keskusta Katri Reinikainen (Pekka Lankia)
Vihreät Janika Tanni (Marianne Luukkanen)

Yksilöjaos (3), muodostuu lautakunnan sisältä
Sari Hovila, pj. (Katri Reinikainen)
Aila Niinikoski, vpj. (Markku Leskinen)
Arto Hölttä (Aarre Talja)

HYVINVOINTI- JA SIVISTYSLAUTAKUNTA (7)
SDP Pj. Leo Niinikoski (Markku Leskinen)
Keskusta Varapj. Katri Reinikainen (Ulla Tommola)
PS Kari Tapper (Kalervo Vinter)
Vihreät Sari Nummela (Marianne Luukkanen)
Keskusta Pekka Lankia (Tenho Tornberg)
Keskusta Arto Tupala (Väinö Tamminen)
Kokoomus Vuokko Lehtonen (Hanna Ruunula)

TEKNINEN LAUTAKUNTA (7)
Kokoomus Pj. Ilari Suuronen (Jouni Hautakangas)
Keskusta Varapj. Jarmo Liukkonen (Liisa Lahtinen)
PS Saku Kaistinen (Jukka Trast)
SDP Markku Leskinen (Aila Niinikoski)
Keskusta Ulla Tommola (Liisa Temisevä)
Keskusta Maija Salonen (Kari Lahtela)
Kokoomus Vuokko Lehtonen (Matias Lehtonen)

KANSALAISOPISTON OPISTOLAUTAKUNTA (3)
SDP Leo Niinikoski (Mika Tupala)
Vihreät Marianne Luukkanen (AnnaMaija Nieminen)
Keskusta Kalevi Fredin (Pirkko Simo)

USKOTUT MIEHET
Arto Tupala, Paavo Nummela, Matti Haapala, Matti Kosonen, Jussi Laitinen, Reijo Heimonen, Timo Säynätmäki, Erkki Kauranen, Jouko Pirkkalainen, Marko Pynnönen, Jouni Hautakangas, Anssi Saari.

JYVÄSKYLÄN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN
YHTYMÄVALTUUSTO

Tenho Tornberg (Sari Hovila)

KESKI-SUOMEN KÄRÄJÄOIKEUDEN LAUTAMIES
Anssi Saari

KESKI-SUOMEN LIITON
EDUSTAJAINKOKOUSEDUSTAJA

Heikki Kuurne (Pauliina Maukonen)

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN
KUNTAYHTYMÄN VALTUUSTO

Heikki Kuurne (Maija Salonen), Marianne Luukkanen (Janika Tanni)

SISÄ-SUOMEN POLIISILAITOKSEN NEUVOTTELUKUNTA
Eero Peltoniemi (Anssi Saari)

Tagged with →