Jokunen viikko sitten Myllynkoskella suoritettiin kunnan toimesta vesikasvien niittoa ja rantapuuston raivauksia myllyn ympäristössä. Tällä viikolla joessa on jälleen voinut nähdä ihmisiä työn teossa, tällä kertaa talkoista vastasivat yhteistyössä Suomen Luonnonsuojeluliiton Jyväskylän seudun yhdistys sekä Keski-Suomen Kalatalouskeskus ry.

Talkoot ovat jatkoa viime kesänä Myllynkoskella kaivinkoneella sekä helikopterilla suoritetuille kunnostustöille. Uomiin pudotettiin 375 tonnia soraa sekä karkeampaa lohkaretta, nyt uomia käydään vielä käsin läpi.

– Esimerkiksi viime kesänä tähän uomaan ei koskettu ollenkaan, mutta nyt yritämme saada siihen lisää virtausta. Täällä on kolme pääuomaa sekä sivu-uomia, jotka kaikki on käyty ennakkoon tutkimassa. Kaikki uomat on tarkoitus saada läpivaellettaviksi, taustoittaa kalastusbiologi Matti Havumäki.

Havumäen johdolla pieni talkooporukka kunnosti kalojen kutusoraikkoja, väänteli kiviä purouomaan sekä suoritti virran ohjailua. Myllynkosken alue on erittäin potentiaalinen paikka, joka nyt käsin tehdyillä kunnostuksilla viimeisteltiin kaloille otolliseksi.

– Tällaista, yhtä monimuotoista virtavetistä paikkaa ei Keski-Suomen alueelta tule toista mieleen. Tilanne täällä vaikuttaa varsin hyvältä ja aika näyttää, miten tämä tästä muotoutuu ja alkaa toimimaan, tuumasi Havumäki.

Myllynkosken myllyn ympäristön vesikasvien niiton ja raivauksen myötä katosivat kaikki kaloille oleelliset varjopaikat, jotka tarjoaisivat niille suojaa sekä muun muassa hyönteisravintoa. Havumäen mukaan tämä alue on kuitenkin vain pieni pala suurempaa kokonaisuutta, joten siitä ei sen suuremmin ole tarpeen huolestua.

– Se kyllä huolestuttaa, kun puheiden perusteella täällä olisi salakalastusta harrastettu. Tämä on rauhoitettu alue ja seuraamme kyllä kalakantaa. Tarpeen vaatiessa teemme toimenpiteitä, mikäli tilanne alkaa vaikuttaa huolestuttavalta, päättää Havumäki.

Jonna Keihäsniemi

Yläkuva: Myllynkosken jokiuomissa ahkeroitiin viime viikolla Matti Havumäen (vas.) johdolla.

Kunnostuksen tarkoituksena on parantaa järvitaimenen lisääntymistä ja menestymistä vesistössä.