Joutsan kunnan talous- ja hallintojohtajan virkaa haki määräaikaan mennessä yhteensä kahdeksan henkilöä. Virka julistettiin heinäkuun alkupuolella haettavaksi nykyisen viranhaltijan Antti-Pekka Hokkasen irtisanouduttua ja hakuaika päättyi viime perjantaina.

Talous- ja hallintojohtajan virkaa hakivat seuraavat henkilöt (hakijoiden tutkinnoista mainittu vain viimeisin): ekonomi Olli Tapio Järvinen Lahdesta, kauppatieteiden maisteri Janne Karaus Espoosta, tradenomi (yamk) Kirsi Kellokangas Helsingistä, oikeustieteen maisteri Rauno Maaninka Oulusta, talouspäällikkö Harri Tapio Paananen Jyväskylästä, tradenomi (yamk) Suvi Liisa Pauliina Rossi Helsingistä, ekonomi Juha Savela Espoosta ja hallintotieteiden maisteri Petriina Wäre Askolasta.

Talous- ja hallintojohtaja vastaa kunnan talouden ja toiminnan suunnittelusta, seurannasta, arvioinnista, päätösten valmistelusta ja täytäntöönpanosta sekä kuuluu kunnan johtoryhmään. Hän myös toimii kunnanjohtajan sijaisena.

Tarja Kuikka