Joutsan Seudun vaalikoneen vastauksista voi päätellä jotain tulevan valtuuston linjauksista. Seuraavassa yhteenveto Joutsan ehdokkaiden vastausten jakautumisesta eri kysymysten osalta.

(Vastausprosentit on tässä laskettu sen mukaan, mihin suuntaan vaalikoneessa oli siirretty vastauspallukkaa. Sitä, miten pitkälle pallukkaa oli vastatessa siirretty ei ole tässä tarkastelussa huomioitu.)

1. Valtakunnallinen sote-uudistus on Joutsan kunnan kannalta hyvä muutos.

Samaa mieltä: 64 %

Eri mieltä: 14 %

Ei mielipidettä: 22 %

Toimituksen kommentti: Aika lienee kypsyttänyt suuren osan poliitikoista sote-uudistuksen kannalle.

2. Joutsassa tiedotetaan kunnan asioista nykyään riittävän avoimesti ja laajasti kuntalaisille.

Samaa mieltä: 35 %

Eri mieltä: 43 %

Ei mielipidettä: 22 %

Toimituksen kommentti: Tiedottamisessa on ehdokkaiden mielestä selvästi parannettavaa.

3. Kunnanhallitukseen ja valtuuston puheenjohtajistoon tulisi valita (tasa-arvosäädökset huomioiden) kustakin puolueesta kuntavaaleissa eniten ääniä saaneet kunnanvaltuutetut.

Samaa mieltä: 57 %

Eri mieltä: 20 %

Ei mielipidettä: 23 %

Toimituksen kommentti: Enemmistö kannattaa tällaista demokratian pelisääntöjen mukaista paikkajakoa, mutta yllättävän paljon löytyy vastustajiakin.

4. Kotikuntani hallintoa (lautakuntien jäsenmäärä ym.) tulisi pienentää tulevaisuudessa.

Samaa mieltä: 37 %

Eri mieltä: 47 %

Ei mielipidettä: 16 %

Toimituksen kommentti: Hallinnon pienentämiseen ei näytä olevan suuria haluja.

5. Yksi luottamushenkilön tärkeimpiä tehtäviä on puolustaa kunnan työntekijöiden etua.

Samaa mieltä: 33 %

Eri mieltä: 45 %

Ei mielipidettä: 22 %

Toimituksen kommentti: Kolmannes ehdokkaista pitää kunnan työntekijöiden edunvalvontaa erityisen tärkeänä. Jokainen voi pohtia, onko määrä suuri vai pieni.

6. Kunnanjohtajan palkkaa tulisi laskea, kun sote-uudistus vähentää olennaisesti kunnan toimintoja.

Samaa mieltä: 32 %

Eri mieltä: 41 %

Ei mielipidettä: 27 %

Toimituksen kommentti: Kunnanjohtajan ei tarvitse ainakaan tämän kyselyn perusteella olla huolissaan ansiotasostaan.

7. Joutsan kunnan teknisen toimen tehtäviä pitää ulkoistaa yritysten hoidettavaksi mahdollisimman paljon.

Samaa mieltä: 28 %

Eri mieltä: 48 %

Ei mielipidettä: 24 %

Toimituksen kommentti: Ulkoistuksia ei näytä olevan tulossa.

8. Useimmiten kunnan olisi järkevää rakentaa uusia tiloja sen sijaan, että remontoidaan vanhoja tiloja.

Samaa mieltä: 53 %

Eri mieltä: 23 %

Ei mielipidettä: 24 %

Toimituksen kommentti: Uudisrakentaminen lienee jatkossakin suosiossa.

9. Kunnan tulisi luopua mahdollisimman monesta kiinteistöstään, vaikka halvallakin.

Samaa mieltä: 60 %

Eri mieltä: 18 %

Ei mielipidettä: 22 %

Toimituksen kommentti: Ehdokkailla ei ole kiinnostusta roikuttaa vanhoja kiinteistöjä kunnan omistuksessa.

10. Kunta voi ostaa vanhoja liike- tai teollisuuskiinteistöjä.

Samaa mieltä: 15 %

Eri mieltä: 83 %

Ei mielipidettä: 2 %

Toimituksen kommentti: Vanhoja kiinteistöjä ei kannattane tarjota kunnalle ostettavaksi.

11. Kunnan tulisi suosia uusiutuvaa energiaa, vaikka se tulisi kalliimmaksi.

Samaa mieltä: 68 %

Eri mieltä: 15 %

Ei mielipidettä: 17 %

Toimituksen kommentti: Vahva kannanotto uusiutuvan energian puolesta ehdokkailta.

12. Kunnan tulee vastustaa kaikin keinoin kaivostoimintaa alueellaan.

Samaa mieltä: 36 %

Eri mieltä: 41 %

Ei mielipidettä: 23 %

Toimituksen kommentti: Tässä kysymyksessä mielipiteet jakautuvat varsin tasaisesti, joten aivan täystyrmäystä ei kaivostoiminnalle anneta.

13. Kunnan tulee vastustaa kaikin keinoin tuulivoiman tuotantoa alueellaan.

Samaa mieltä: 13 %

Eri mieltä: 71 %

Ei mielipidettä: 16 %

Toimituksen kommentti: Tuulivoimalle riittää kannatusta Joutsassa.

14. Koulujen määrää kotikunnassani voidaan edelleen pienentää.

Samaa mieltä: 0 %

Eri mieltä: 88 %

Ei mielipidettä: 12 %

Toimituksen kommentti: Kouluverkkoon ei kukaan odota enää muutoksia.

15. Seutukunnan oma lukio tulee säilyttää mihin hintaan hyvänsä.

Samaa mieltä: 73 %

Eri mieltä: 15 %

Ei mielipidettä: 12 %

Toimituksen kommentti: Odotetun vahva kannanotto lukion puolesta, mutta aivan kaikki eivät lukiosta pitäisi kiinni.

16. Joutsan kunnan tulee kantaa päävastuu siitä, että Joutopäivät järjestetään vuosittain.

Samaa mieltä: 35 %

Eri mieltä: 40 %

Ei mielipidettä: 25 %

Toimituksen kommentti: Mielipiteet jakautuvat, mutta vain kolmanneksen mielestä vastuu Joutopäivistä on kunnalla.

17. Puulan seutuopiston toiminta on turvattava vähintään nykyisellä tasolla.

Samaa mieltä: 82 %

Eri mieltä: 13 %

Ei mielipidettä: 5 %

Toimituksen kommentti: Opiston toiminnalla on ehdokkaiden vahva tuki.

18. Kunnan hankinnoissa tulisi aina suosia lainsäädännön puitteissa oman paikkakunnan yrityksiä, vaikka se tulisi kunnalle kalliimmaksi.

Samaa mieltä: 95 %

Eri mieltä: 3 %

Ei mielipidettä: 2 %

Toimituksen kommentti: Ilahduttava tulos paikallisten yritysten kannalta.

19. Kunnan kaavoituksessa ja rakennusmääräyksissä tulee toimia mahdollisimman sallivasti, jotta kunnan toimilla ei vaikeuteta asumista ja rakentamista.

Samaa mieltä: 83 %

Eri mieltä: 13 %

Ei mielipidettä: 4 %

Toimituksen kommentti: Rakentaminen sujunee jatkossa Joutsan kunnassa sujuvasti – ainakin, jos se on luottamushenkilöistä kiinni.

20. Kunnan kiinteistöveroja tulisi alentaa.

Samaa mieltä: 24 %

Eri mieltä: 50 %

Ei mielipidettä: 26 %

Toimituksen kommentti: Ehdokkaat näyttäisivät mieluusti pitävän kiinni kunnan verotuloista.

21. Joutsassa pitäisi käynnistää selvitys kuntaliitoksesta.

Samaa mieltä: 8 %

Eri mieltä: 72 %

Ei mielipidettä: 20 %

Toimituksen kommentti: Liitoskeskusteluihin ei ole kiinnostusta.

Markku Parkkonen

Tagged with →