Joutsan Seudun vaalikoneen vastauksista voi päätellä jotain tulevan valtuuston linjauksista. Seuraavassa yhteenveto Luhangan ehdokkaiden vastausten jakautumisesta eri kysymysten osalta.

(Vastausprosentit on tässä laskettu sen mukaan, mihin suuntaan vaalikoneessa oli siirretty vastauspallukkaa. Sitä, miten pitkälle pallukkaa oli vastatessa siirretty ei ole tässä tarkastelussa huomioitu.)

1. Valtakunnallinen sote-uudistus on Luhangan kunnan kannalta hyvä muutos.

Samaa mieltä: 39 %

Eri mieltä: 41 %

Ei mielipidettä: 20 %

Toimituksen kommentti: Luhangassa mielipiteet tässä asiassa jakautuvat voimakkaasti.

2. Luhangassa tiedotetaan kunnan asioista nykyään riittävän avoimesti ja laajasti kuntalaisille.

Samaa mieltä: 34 %

Eri mieltä: 55 %

Ei mielipidettä: 11 %

Toimituksen kommentti: Tiedottamisessa on ehdokkaiden mielestä selvästi parannettavaa.

3. Kunnanhallitukseen ja valtuuston puheenjohtajistoon tulisi valita (tasa-arvosäädökset huomioiden) kustakin puolueesta kuntavaaleissa eniten ääniä saaneet kunnanvaltuutetut.

Samaa mieltä: 63 %

Eri mieltä: 23 %

Ei mielipidettä: 14 %

Toimituksen kommentti: Selkeä enemmistö kannattaa demokratian pelisääntöjen mukaista paikkajakoa, mutta yllättävän paljon löytyy vastustajiakin.

4. Kotikuntani hallintoa (lautakuntien jäsenmäärä ym.) tulisi pienentää tulevaisuudessa.

Samaa mieltä: 53 %

Eri mieltä: 37 %

Ei mielipidettä: 10 %

Toimituksen kommentti: Luhangassa tästä asiasta on jo tehty päätös, joten uudella valtuustolla ei ole asiaan enää sanomista.

5. Yksi luottamushenkilön tärkeimpiä tehtäviä on puolustaa kunnan työntekijöiden etua.

Samaa mieltä: 38 %

Eri mieltä: 41 %

Ei mielipidettä: 21 %

Toimituksen kommentti: Reilu kolmannes ehdokkaista pitää kunnan työntekijöiden edunvalvontaa erityisen tärkeänä. Jokainen voi pohtia, onko määrä suuri vai pieni.

6. Kunnanjohtajan palkkaa tulisi laskea, kun sote-uudistus vähentää olennaisesti kunnan toimintoja.

Samaa mieltä: 48 %

Eri mieltä: 32 %

Ei mielipidettä: 20 %

Toimituksen kommentti: Tämä tuskin toteutuu, vaikka kannattajia palkka-alelle löytyykin.

7. Luhangan kunnan teknisen toimen tehtäviä pitää ulkoistaa yritysten hoidettavaksi mahdollisimman paljon.

Samaa mieltä: 36 %

Eri mieltä: 50 %

Ei mielipidettä: 14 %

Toimituksen kommentti: Ulkoistuksia ei näytä olevan tulossa.

8. Useimmiten kunnan olisi järkevää rakentaa uusia tiloja sen sijaan, että remontoidaan vanhoja tiloja.

Samaa mieltä: 40 %

Eri mieltä: 47 %

Ei mielipidettä: 13 %

Toimituksen kommentti: Luhangassa remontointi saa kannatusta, tosin uudisrakentamiselle ei liene tarvetta lähitulevaisuudessa.

9. Kunnan tulisi luopua mahdollisimman monesta kiinteistöstään, vaikka halvallakin.

Samaa mieltä: 46 %

Eri mieltä: 39 %

Ei mielipidettä: 15 %

Toimituksen kommentti: Kiinteistöjen myynnille löytyy kannatusta, mutta myös merkittävä joukko ei luopuisi niistä mihin hintaan hyvänsä.

10. Kunta voi ostaa vanhoja liike- tai teollisuuskiinteistöjä.

Samaa mieltä: 25 %

Eri mieltä: 68 %

Ei mielipidettä: 7 %

Toimituksen kommentti: Vanhoja kiinteistöjä ei kannattane tarjota kunnalle ostettavaksi.

11. Kunnan tulisi suosia uusiutuvaa energiaa, vaikka se tulisi kalliimmaksi.

Samaa mieltä: 65 %

Eri mieltä: 18 %

Ei mielipidettä: 17 %

Toimituksen kommentti: Tuulivoimakunnassa vahva kannanotto uusiutuvan energian puolesta ehdokkailta.

12. Kunnan tulee vastustaa kaikin keinoin kaivostoimintaa alueellaan.

Samaa mieltä: 74 %

Eri mieltä: 21 %

Ei mielipidettä: 5 %

Toimituksen kommentti: Luhangassa asia on ajankohtainen, eikä kaivostoimintaan suhtauduta myönteisesti.

13. Kunnan tulee vastustaa kaikin keinoin tuulivoiman tuotantoa alueellaan.

Samaa mieltä: 30 %

Eri mieltä: 49 %

Ei mielipidettä: 21 %

Toimituksen kommentti: Noin kolmannes vastustaa tuulivoimaa, mutta kannattajia on enemmän.

14. Koulujen määrää kotikunnassani voidaan edelleen pienentää.

Samaa mieltä: 12 %

Eri mieltä: 88 %

Ei mielipidettä: 0 %

Toimituksen kommentti: Luhanka ei luonnollisesti ole luopumassa ainoasta koulustaan.

15. Seutukunnan oma lukio tulee säilyttää mihin hintaan hyvänsä.

Samaa mieltä: 77 %

Eri mieltä: 13 %

Ei mielipidettä: 10 %

Toimituksen kommentti: Luhankalaiset ovat joutsalaisten tapaan vahvasti seudun oman lukion tukena.

16. Luhangassa kunnan tulee kantaa päävastuu kulttuuritapahtumien järjestämisestä.

Samaa mieltä: 30 %

Eri mieltä: 48 %

Ei mielipidettä: 22 %

Toimituksen kommentti: Vain kolmannes antaisi päävastuun tapahtumista kunnalle.

17. Kansalaisopiston toiminta Luhangassa on turvattava vähintään nykyisellä tasolla.

Samaa mieltä: 79 %

Eri mieltä: 7 %

Ei mielipidettä: 14 %

Toimituksen kommentti: Opiston toiminnalla on ehdokkaiden vahva tuki.

18. Kunnan hankinnoissa tulisi aina suosia lainsäädännön puitteissa oman paikkakunnan yrityksiä, vaikka se tulisi kunnalle kalliimmaksi.

Samaa mieltä: 83 %

Eri mieltä: 9 %

Ei mielipidettä: 8 %

Toimituksen kommentti: Ilahduttava tulos paikallisten yritysten kannalta.

19. Kunnan kaavoituksessa ja rakennusmääräyksissä tulee toimia mahdollisimman sallivasti, jotta kunnan toimilla ei vaikeuteta asumista ja rakentamista.

Samaa mieltä: 77 %

Eri mieltä: 9 %

Ei mielipidettä: 14 %

Toimituksen kommentti: Rakentaminen sujunee jatkossa Luhangan kunnassa sujuvasti – ainakin, jos se on luottamushenkilöistä kiinni.

20. Kunnan kiinteistöveroja tulisi alentaa.

Samaa mieltä: 30 %

Eri mieltä: 51 %

Ei mielipidettä: 19 %

Toimituksen kommentti: Ehdokkaat näyttäisivät mieluusti pitävän kiinni kunnan verotuloista.

21. Joutsassa pitäisi käynnistää selvitys kuntaliitoksesta.

Samaa mieltä: 11 %

Eri mieltä: 80 %

Ei mielipidettä: 9 %

Toimituksen kommentti: Liitoskeskusteluihin ei ole kiinnostusta.

Markku Parkkonen

Tagged with →