Kuten jokainen työnantaja tietää, hyvästä henkilöstöstä kiinni pitäminen on tärkeää. Toisaalta nykyaikaisessa työelämässä on jopa suositeltavaa vaihtaa sopivin väliajoin työpaikkaa. Yrityksessä avainhenkilön lähtö uuteen työpaikkaan voi olla tapauksesta riippuen katastrofi tai mahdollisuus uudistumiseen.

Kuntia vaivaavat samat henkilökuntaongelmat kuin yrityksiäkin: esimerkiksi Joutsassa ja Luhangassa on parhaillaankin aivan keskeisten viranhaltijoiden paikkoja auki tai muuten täyttämättä. Koska kuntien toiminta ja virat ovat veronmaksajien varoilla kustannettuja, ovat virkojen täytöt myös yksityisen puolen työpaikkoja enemmän julkisuudessa. Monia kuntalaisia huolettaa, saadaanko oman kunnan avainvirkoihin lainkaan pätevää hoitajaa.

Monessa tapauksessa viran avautumisen taustalla on aivan luonnollisia syitä. Aiempi viranhaltija siirtyy uralla eteenpäin tai saa muuten vain paremman työtarjouksen. Kun moni viranhaltija ei nykyään edes asu työpaikkakunnallaan, on lähteminenkin helppoa. Ehkä kuntien kannattaisi yrittää jotenkin painottaa rekrytoinneissa myös paikkakuntaan sitoutumista, vaikka tällaisessa valintaperusteessa saattaa olla juridisia ongelmia.

Pääkirjoitus on paikallislehti Joutsan Seudun kannanotto kulloinkin esillä olevaan asiaan.

Tagged with →