Luhangan yrittäjäyhdistyksen matkailuhanke on käynnistynyt. Hanke sai ely-keskukselta myönteisen rahoituspäätöksen ja hankevetäjä Aki Virtaniemi on aloittanut tehtävässään heinäkuun alusta lukien.

Yrittäjäyhdistyksen matkailuhanke on ainakin Luhangassa poikkeuksellinen, sillä sen reilun 140.000 euron rahoitus tulee kokonaisuudessaan ely-keskukselta, siis valtion ja EU:n varoista. Kokonsa vuoksi hanketta ei haluttu toteuttaa paikallisen Maaseutukehitys ry:n hankkeena.

– Jos olisimme vieneet tätä Maaseutukehityksen kautta, tähän olisivat kuluneet usean vuoden paikalliset hankerahat, eikä muille hankkeille olisi jäänyt mitään. Maaseutukehityksen toiminnanjohtaja Tiina Seppälä oli kyllä erittäin hyvänä apuna hankehakemuksen valmistelussa, kertoo Aki Virtaniemi.

Toisin kuin tyypillisissä maaseudun kehitysprojekteissa, Luhangan matkailuhankkeessa ei tarvita lainkaan kunnan tukirahoitusta tai hankkeen toteuttajan omarahoitusta. Hanke kestää vuoden 2022 loppuun asti.

Hankkeessa kehitetään Luhangan ja lähiseudun matkailua sekä yritysten yhteistyötä. Aki Virtaniemen mukaan ensimmäinen suurelle yleisölle näkyvä toimi on väliaikaisten tienvarsimainosten asettaminen ohjaamaan väkeä Luhangan palvelujen ääreen.

– Hanke pääsi käyntiin niin myöhään, että täksi kesäksi ei ehditä enää kovin paljon tehdä. Väliaikaiset mainokset tullaan myöhemmin korvaamaan pysyvillä opastauluilla, kertoo Virtaniemi.

Virtaniemen työohjelmaan kuuluu myös kaikkien Luhangan yrittäjien haastatteleminen. Tarkoituksena on selvittää yritysten kehittämistarpeet. Samalla autetaan yrityksiä verkostoitumaan ja keksimään uusia yhteistyön muotoja. Hanke myös järjestää kaikille yrittäjille avoimia aamupalatilaisuuksia.

Yksi hankkeen painopisteistä on uusien tapahtumien kehittäminen ja kokeilu. Erityisesti tavoitteena on rakentaa koko perheen tapahtumia paikallisilla teemoilla. Ajatuksena on järjestää hankkeen aikana vähintään kymmenen uutta tapahtumakokeilua.

Luhangan ja lähialueen matkailua palvelemaan hanke luo VisitLuhanka-nettisivuston, jossa tuodaan esille alueen palveluja kartan avulla. Yrityksiä tullaan myös auttamaan erilaisten sähköisten varauspalvelujen ja kauppapaikkojen käytössä.

Nettisivuston ja opaskylttien lisäksi hanke tuottaa monenlaista muutakin markkinointimateriaalia, myös perinteisessä paperimuodossa.

Markku Parkkonen

Yläkuvassa: Aki Virtaniemi (vas.) toimii Luhangan matkailuhankkeen vetäjänä. Yksi kunnan keskeisistä matkailutoimijoista on Luhangan Kyläkaupan ja Ravintola Reetin yrittäjä Jarno Ankerman.

Tagged with →