Joutsan kunnan hallintosäännön mukaan: 32 § Haettavaksi julistaminen: Viran tai virkasuhteen julistaa haettavaksi virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen. Virka on julistettava haettavaksi virkamieslain mukaan. Siltä osin ei ongelmaa.

Poikkeuksena muihin kuntiin, Joutsan hallintosäännössä ei ole mainintaa työsopimussuhteisen toimen haettavaksi julistamisesta. Suurin osa kunnan työntekijöistä on työsuhteisia. Puuttuva velvoite on mahdollistanut jo vuosia sen, että eriasteiset virkamiehet ovat voineet valita kunnan hommiin eri syistä suosimiaan henkilöitä. Tuore esimerkki on taloustoimen kanslistin valinta. Hän saattaa toki olla hyvinkin pätevä. Joutsan järjestelmä loukkaa kuitenkin mahdollisten muiden kiinnostuneiden hakijoitten oikeusturvaa.

Kuntaliiton hallintosääntömallissa todetaan: ”41 § Haettavaksi julistaminen Hallintosääntöön otetaan työsuhteeseen ottamista koskevat toimivaltamääräykset siltä osin, kun työsopimuksen tekemisestä päätetään hallintopäätöksellä, esimerkiksi toistaiseksi voimassa olevat työsopimukset ja yli x kuukautta kestävät määräaikaiset työsopimukset”.

Niinpä tein 2.12.2020 esityksen kunnanhallitukselle, että Joutsan hallintosäännön 32§ Haettavaksi julistaminen täydennetään maininnalla: Työsopimussuhteiseen toimeen toistaiseksi tai vähintään kuudeksi kuukaudeksi otettaessa toimi on julistettava haettavaksi.

Kunnanhallitus käsitteli lopulta aloitettani 10.5.2021 §99. Kunnanjohtaja väittää esittelytekstissä että, ”Kuntaliiton mallin 42 § ottaa kantaa työsuhteen ottamista koskeviin toimivaltamääräyksiin, jotka ovat Joutsan hallintosäännön 33 §:ssä määritelty kuntaliiton mallipohjan 42 § mukaisesti. Joutsan hallintosääntö noudattaa kuntaliiton esimerkkiä”. Päätös: Kunnanhallitus huomioi aloitteen sisällön hallintosäännön päivittämisen yhteydessä.

Kunnanjohtaja johtaa kunnanhallitusta tässä selkeästi harhaan, koska kunnan hallintosäännön 33 §:ssä Palvelussuhteeseen ottaminen ei mainita mitään haettavaksi julistamisesta.

Valtuusto teki sitten muutoksia hallintosääntöön 7.6.2021 § 20. Kunnanhallituksen päätöstä ei toteutettu eikä 32 §:ää täydennetty. Kunnanhallitus ei siis toteuta omiakaan päätöksiään ja entinen meno jatkuu. Se siitä kunnan kilven kiillottamisesta!

Kalle Willman
kunnan jäsen

Puheenvuoro-kirjoitukset ovat Joutsan Seudun lukijoiden mielipidekirjoituksia.

Tagged with →