Luhangan kunnan sivistysjohtajan valinnassa nähtiin yllättäviä käänteitä, kun johtajaopettajan virasta kesäkuun alussa irtisanoutunut Leila Qvist-Pettersson olikin uuden viran hakijoiden joukossa. Kunnanhallitus päätti äänestyksen jälkeen valita Qvist-Petterssonin sivistysjohtajaksi.

Luhangan johtajaopettajan virka muutettiin toukokuussa sivistysjohtajan viraksi. Kesäkuun alussa Qvist-Pettersson ilmoitti irtisanoutuvansa johtajaopettajan virastaan.

Sivistysjohtajan virkaa haki Qvist-Petterssonin lisäksi kaksi muuta henkilöä, joista kunnanjohtaja Tuomo Kärnä esitti valittavaksi kasvatustieteiden maisteri Tiina Koivuniemen. Kunnanhallituksen kokouksessa Aki Virtaniemi esitti, että virkaan valittaisiin Qvist-Pettersson. Äänestyksessä Qvist-Pettersson voitti äänin 4-3 ja tuli siis näin valituksi Luhangan sivistysjohtajaksi.

Markku Parkkonen

Tagged with →