Joutsan kunnanhallitus päätti julistaa kunnan talous- ja hallintojohtajan viran haettavaksi. Virka vapautuu, koska nykyinen viranhaltija Antti-Pekka Hokkanen siirtyy Laukaan kunnan hallintojohtajaksi.

Talous- ja hallintojohtaja vastaa talouden ja toiminnan suunnittelusta, seurannasta, arvioinnista, päätösten valmistelusta ja täytäntöönpanosta sekä kuuluu kunnan johtoryhmään. Lisäksi hän toimii kunnanjohtajan sijaisena.

Markku Parkkonen

Tagged with →