Joutsan kunta on antanut aluehallintovirastolle selvityksen viime aikojen sote-investoinneistaan. Aluehallintovirasto pyysi kunnalta selvitystä, koska se epäilee kunnan ylittäneen sote-investointien rajoituslain määrittämän viiden miljoonan euron investointikaton.

Joutsan kunnan viimeaikaiset sekä tulevat sote-investoinnit ylittävät laissa mainitun viiden miljoonan rajan yli kaksinkertaisesti.

Joutsan kunta toteaa lausunnossaan muun muassa, että kunta on ollut yhteydessä sosiaali- ja terveysministeriöön ja toiminut ministeriön ohjeiden mukaisesti. Kunnan ministeriöstä saamien tietojen mukaan poikkeuslupaa rakennuskustannuksille ei ole ollut tarve hakea.

Markku Parkkonen

Tagged with →