Joutsan kunnalle on myönnetty kesäkuussa 17.000 euron arvoinen avustus harrastamisen Suomen mallin toteuttamiseen ensi lukuvuodelle. Harrastamisen Suomen mallia pilotoitiin menneellä lukuvuodella ympäri maata yhteensä 117 kunnassa. Harrastamisen Suomen mallin päätavoite on lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen mahdollistamalla jokaiselle lapselle ja nuorelle vähintään yksi mieluinen sekä maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä.

Mallin ensimmäisessä vaiheessa mukana ovat perusopetuksen vuosiluokat 1–9. Avustus myönnetään kunnalle, mutta harrastuksien järjestäjänä voivat toimia kunnan lisäksi myös yksityisen ja kolmannen sektorin edustajat. Tarkoituksena on mahdollistaa monipuolinen harrastusten paketti, jossa tiivistä yhteistyötä tekevät kunnat, urheiluseurat, kulttuuritoimijat, nuorisojärjestöt sekä kaikki muut lasten ja nuorten parissa toimivat yhteisöt.

Harrastukset toteutetaan lasten ja nuorten omien toiveiden mukaan aiemmin keväällä kouluissa tehdyn harrastuskyselyn perusteella. Mukana mallissa ovat Joutsan yhtenäiskoulu sekä Kurkiauran koulu. Osa toiminnoista tulee olemaan viikoittaisia ja osa on harrastuksen esittelyä yksittäisinä tapahtumina. Jo aiemmin toteutetuissa kyselyissä on havaittu Joutsassakin lasten ja nuorten jakautuneen paljon harrastaviin ja heihin, joilla ei ole varsinaisia harrastuksia.

– Harrastamisen Joutsan mallin käynnistymistä odotetaan innolla. Keväällä tehdyn harrastekyselyn pohjalta saatiin varsin kattavasti mukaan paikallisia ja alueellisia toimijoita ohjaamaan ja esittelemään harrastuksia. Maksuttomat matalan kynnyksen harrastukset voivat tuoda arkeen mielekästä tekemistä ja innostaa tutustumaan joihinkin harrastuksiin enemmänkin. Mielenkiintoinen mahdollisuus on myös kokeilla harrastamisen siirtämistä myöhemmistä ilta-ajoista koulupäivän välittömään läheisyyteen. Vuoden kokemusten jälkeen näemme mitkä käytännöt toimivat ja voimme jalostaa omaa malliamme edelleen, kertoo hyvinvointi- ja sivistystoimenjohtaja Mika Sirkka.

Kaiken kaikkiaan 17 miljoonan euron avustus jaettiin 235 kunnan kesken. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto myönsi vajaat 6 miljoonaa euroa yhteensä 70 hakijalle. Keski-Suomen avustuspotti oli noin vajaat 900 000 euroa, joka jaettiin 14 hankkeen kesken.

Jonna Keihäsniemi