Keskisuomalainen kirjoitti (13.6) Petäjäveden vanhan kirkon maisemaan suunnitelluista Pitkälänvuoren tuulivoimaloista. Uutisessa kerrotaan Etha Wind Oy:n tekemistä havainnekuvista. Jälleen kerran tuulivoimahanketta pyritään markkinoimaan valheellisilla kuvilla.

Sama konsulttiyhtiö teki vääristelyä jo Jyväskylän Salola Wind Park -hankeraportissa. Näin Etha Wind Leivonmäen kansallispuistoon sijoittamansa kuvan tekstissä: ”Kuva 22. Valokuva Lintuniemen taukopaikalta. Havainnekuvan kuvauspaikka on merkitty valokuvaan punaisella. Voimalat ovat havaittavissa selvästi ainoastaan aivan rannasta.”

Kuvaan on merkitty pieni punainen ruutu järven rantaan muka esittämään kohdan, johon voimalat näkyisivät selvästi, muualle ei. Lisäksi kuvassa on pieniä punaisia janoja järven takana ”esittämässä” lähes 300 metrin korkeudessa välkehtiviä voimaloita.

Joutsan Seutu kertoi Etha Windin suunnitelmasta jo 20.1.2021. Artikkelissa on myös yhtiön ”havainnekuva” Lintuniemen taukopaikalta.

Samaa kuvamanipulointia Etha Wind käyttää nyt Petäjäveden vanhan kirkon maisemassa. Petäjävesi-lehden (2.6) julkaisemista yhtiön kuvista on vaikea erottaa mitään. Keskisuomalainen on pannut saman asian merkille. Kun mitään myllyjä ei erotu kuvista, niin pannaan erottumaan edes jotakin: ”Keskisuomalainen on korostanut alkuperäistä Etha Wind Oy:n havainnekuvaa.”

Hanketoimijan haluama viesti näkyy menneen perille (Ksml 13.6.):

”Museoviraston erityisasiantuntija Stefan Wessman on tutustunut havainnekuviin, joissa tuulimyllyjen näkyvyyttä esitetään vanhan kirkon rappusilta, hautausmaalta ja viereiseltä valtatiesillalta.

– Ne näkyvät, mutta eivät välttämättä häiritsevästi, Wessman arvioi.”

Museoviraston Kaija Kiiveri-Hakkarainen sentään, toisin kuin Wessman, tunnistaa kuvakonsultin bluffin:

”Petäjävedellä tuulipuisto sijoittuu Unesco-kohteen suojavyöhykkeen ulkopuolelle, mutta 270 metriset jättiläiset mäkien päällä näkyvät kauas.

– Aika monesta tuulivoimahankkeesta olen laatinut lausuntoa ja tottahan se on, että eivät ne tuulivoimalat mihinkään piiloudu, Kiiveri-Hakkarainen toteaa.”

Sinne ne kuitenkin Etha Windin kuvissa ja Wessmanin kuvitelmissa pannaan piiloutumaan pienten koivujen oksiston sekaan kirkkotarhassa.

Kuvamanipulaatio on irvokas tapa ajaa teollisuutta Unesco-kohteen maisemaan. Vääristelyn estämiseksi myös Petäjävedellä on tehty yksityisen toimesta todenmukaisia kuvia kuten Salolassakin. Asiasta kertoi Petäjävesi-lehti (16.6.2021). Lehdessä kerrottiin myös, että kunnassa on harjoitettu nimittelyä ja pelottelua, jotta ihmiset eivät uskaltaisi sanoa kantaansa. Seurakunnan kirkkovaltuusto on kuitenkin asettunut ryhdikkäästi puolustamaan Unescon maailmanperintökohdetta Petäjäveden vanhaa kirkkoa. Pitkälänvuoren tuuliteollisuushanke on uhka kirkon erittäin arvokkaalle Unesco-statukselle.

Havainnekuvien perusteella tehdään ns. HIA-selvitys, joka lähetetään Unescolle. Röyhkeyden huipentuma oli Pitkälänvuoren Tuulivoimapuisto Oy:n hankevastaavan Timo Koljosen lausuma etänä pidetyssä yleisötilaisuudessa maaliskuussa. Koljosen mukaan hanke ei voi jäädä odottamaan, miten Unesco selvitykseen reagoi. Että silleen. Kun me pojat päätetään asioista, niin maailman sivistysjärjestön lausunnoilla pyyhitään takapuoli.

Vesa Nuolioja
Jyväskylä

Puheenvuoro-palstan kirjoitukset ovat Joutsan Seudun lukijoiden mielipidekirjoituksia.

Tagged with →