Eduskunta hyväksyi viime viikolla sote-uudistuksen. Uudistuksessa siirretään tähän asti kuntien vastuulla olleita sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtäviä uusien maakunnan kokoisten hyvinvointialueiden vastuulle.

Vastuu palvelujen järjestämisestä siirtyy hyvinvointialueille puolentoista vuoden päästä eli vuoden 2023 alusta. Sitä ennen tammikuussa 2022 järjestetään hyvinvointialueiden ylimpien päättävien elinten eli aluevaltuustojen vaalit. Hyvinvointialueen toimintaa johdetaan aluevaltuuston hyväksymän strategian mukaisesti ja aluevaltuusto päättää myös hyvinvointialueen organisaatiorakenteesta.

Nyt hyväksytty uudistus on yksi historian suurimmista kuntia koskevista muutoksista. Uudistuksessa kuntien tehtävistä ja budjeteista yli puolet siirtyy uusille hyvinvointialueille. Hyvinvointialueet eivät ole nykyisten sairaanhoitopiirien tapaan kuntayhtymiä, vaan kunnista täysin irrallisia. Jatkossa kunnilla ei siis ole mitään suoraa vaikutusvaltaa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen paikallisiin palveluihin.

Uudistuksessa suuri osa Joutsan ja Luhangan kunnan henkilöstöstä siirtyy Keski-Suomen hyvinvointialueen palvelukseen. Muutos koskee muun muassa vanhustenhuollon henkilöstöä ja sosiaalityöntekijöitä. Myös kuntien tuloveroprosentit putoavat alle puoleen, koska siirtyvien palvelujen rahoitus ei enää kulje kunnan kautta.

Tavallisen kansalaisen näkökulmasta ei tapahdu juuri mitään muutosta, ainakaan aluksi. Tutut sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset palvelevat kuntalaisia entiseen tapaan, vaikka järjestämisvastuu siirtyykin hyvinvointialueille.

Kuntien vastuulle jää vuoden 2023 alusta lukien lähinnä sivistystoimi ja tekninen toimi sekä kunnan keskushallinnon pyörittäminen.

Luhangan kunnanjohtaja Tuomo Kärnä on tyytyväinen siihen, että eduskunta osoitti kykenevänsä tekemään päätöksen sote-uudistuksesta.

– Kokonaisuus on iso ja varmasti sitä korjataan matkan varrella. Luhangan kannalta päätös on kaksijakoinen. Itsenäisen Luhangan kannalta päätös on hyvä, mutta kuntalaisten palveluiden kannalta jää nähtäväksi, miten palvelut kehittyvät tai säilyvät. Luhangassa on yksi Suomen hienoimmista ja laadukkaimmista vanhusten palveluasumisyksiköistä, joten sen säilymisen suhteen olen varsin luottavainen, kommentoi Kärnä.

Markku Parkkonen

Tagged with →