Tänä keväänä Joutsasta etelään päin Nelostietä ajaessa on voinut bongata keltakypäräisiä henkilöitä kaivuupuuhissa. Kyse on arkeologisista tutkimuksista, joita toteuttaa Väyläviraston tilauksesta reilut 20 arkeologia ja alan opiskelijaa. Hartolassa majoittuva ja kyläläisten keskuudessa keltasirkuiksi nimetty joukko aloitti kaivaukset toukokuun puolessa välissä ja ne on tarkoitus saada valmiiksi heinäkuun loppuun mennessä.

Tutkimuksissa kartoitetaan uuden tieosuuden kohdalla olevia arkeologisia löydöksiä käsin maata kaivamalla viiden senttimetrin kerroksina. Yhteensä maata kaivetaan noin 30–50 senttimetriä ja jokaisesta tasosta tehdään tasokartta.

– Kaivauksia tehdään vain niissä kohdissa, jotka jäävät uuden tielinjan alle. Löydökset kerätään talteen ja dokumentoidaan myöhemmin. Kaikkea emme ehdi tutkia, toteaa kaivauksia Muikunlahdella johtava arkeologi Teemu Tiainen.

Muinaismuistolaki ja maankäyttö- ja rakennuslaki velvoittavat, että ennen rakennushankkeiden aloittamista on tehtävä selvitys, onko alueella mahdollisesti arkeologisia suojelukohteita. Huhtikuussa tehtyjen tarkkuusinventointien perusteella nähtiin tarpeelliseksi toteuttaa arkeologiset kaivaukset kahdessa Museoviraston määrittelemässä muinaisjäännöskohteessa – Muikunlahdella sekä Kirkkolassa.

Opiskelijat Lauretta Suomi (vas.), Maria Ronkainen ja Toni Paukku tekevät arkeologisia kaivauksia Muikunlahdella.

Tiainen kertoo, että Muikunlahdella on tehty runsaasti löytöjä ja ehkä juuri siksi myös intoa kaivajilla riittää vaihtelevista työolosuhteista huolimatta. Kaivaukset ovat osoittaneet vahvoja viitteitä siitä, että Muikunlahti on ollut kivikautinen asuinalue noin 6 000 vuotta sitten. Paikalla on luultavasti sijainnut jonkinlainen asumus, sillä kaivuukohdasta on löytynyt merkkejä nuotiopaikasta tai liedestä.

– Liedestä löytynyt hiili kerätään ja lähetetään eteenpäin tutkittavaksi joko radiohiili- tai lustoajoitukseen. Radiohiiliajoitus kertoo hiilten iän noin sadan vuoden tarkkuudella, mutta lustoajoituksella päästää jopa vuoden tarkkuuteen, toteaa Tiainen.

Kaivauksissa on paljastunut myös pienempiä löytöjä, kuten saviastioiden ja kiviesineiden palasia sekä nuolenkärkiä. Pienempien löydöksien ikää pystytään tutkimaan esimerkiksi saviastioiden kuvioinnin ja koristelun perusteella.

– Tämä Muikkulahti on hiekkaharjua, joten se on ollut lämmin paikka asua. Muinainen rantaviiva on kulkenut aivan vieressä ja talo on ollut rannassa. Nimenomaan kivikaudelle on tyypillistä, että asutus sijaitsi lähellä vettä, sillä vesistöissä kalastettiin ja liikuttiin paljon, valaisee Tiainen.

Kun kaivaustyöt on saatu päätökseen, alkaa pienemmän ryhmän toteuttama laaja raportointityö. Tarkat raportit tulevat myöhemmin Museoviraston arkistoon.

Paikalla on luultavasti sijainnut jonkinlainen asumus, sillä kaivuukohdasta on löytynyt merkkejä nuotiopaikasta tai liedestä.

Suurimmat tietyöt aloitetaan heti kaivausten päätyttyä

Nelostien remontti Hartolan ja Oravakivensalmen välillä on aloitettu jo osittain, mutta suurimmat tietyöt päästään aloittamaan arkeologisten kaivausten päätyttyä. Hartola–Oravakivensalmi–hankkeen myötä parannettavan tieosuuden pituus on noin 12 kilometriä. Hankkeen tavoitteena on parantaa liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta, vähentää pohjaveden pilaantumisriskiä sekä meluhaittoja. Pyrkimyksenä on parantaa Nelostietä välillä Hartola–Oravakivensalmi niin, että se vastaa mahdollisimman pitkälle vuodelle 2040 ely-keskuksen asettamaa tavoitetilaa Nelostien yhtenäisestä palvelutasosta.

Projektipäällikkö Juha-Pekka Hämäläinen Väylävirastosta kertoo tietöiden käynnistyneen kesäkuun alussa sulassa sovussa arkeologisten tutkimuksien kanssa. Lisäksi viime syksystä lähtien on tehty erilaisia pohja- ja pintavesien ennakkoseurantaan liittyviä tehtäviä ja vesien seuranta tulee jatkumaan koko rakentamisen ajan.

– Tällä hetkellä on käynnissä pintamaan raivaukset, maaleikkaukset ja massojen siirrot maapenkereisiin ja meluvalleihin Muikunlahden ja Kettuvuoren välisellä Nelostien uudella oikaisuosuudella. Lähiviikkoina siirrymme vähitellen nykyisen Nelostien varrelle töihin, mikä tarkoittaa alennettuja nopeusrajoituksia niissä kohteissa, missä on työmaaliikennettä ja töitä käynnissä liikenteellä olevan ajoradan välittömässä läheisyydessä.

– Varsinaisia kiertotiejärjestelyitä ei ole vielä alkuvaiheessa tulossa ja tiedotamme niistä erikseen, kun aihe on ajankohtainen. Liikenteen pysäytyksiin tulee aina varautua työmaa-alueella, ja niitä teemme liikenne- ja työturvallisuuden tarpeiden mukaan. Toisin sanoen, liikennehaittaa tuottavat työt lisääntyvät vähitellen tästä viikosta alkaen ja kehotammekin tarkkaavaisuuteen liikenteessä työmaa-alueella liikuttaessa, kiteyttää Hämäläinen.

Jonna Keihäsniemi

Yläkuva: Kaivaukset ovat osoittaneet vahvoja viittauksia siitä, että kivikaudella Muikunlahdella on ollut asumusalue. Kuvassa näkyvästä kaivuukohdasta on löydetty merkkejä nuotiopaikasta tai liedestä.