Joutsan kunta osallistuu Jyväskylän kaupungin toteuttamaan maakunnalliseen lastensuojelun sijaishuollon ostopalvelujen kilpailuttamiseen vuosille 2022–2026 sekä kustannusten jakoon. Kilpailutus toteutetaan ajalla 1.6.2021-28.2.2022 ja sen käytännön toteuttamisesta vastaa Jyväskylän kaupunki.

Alustavan laskelman mukaan toimintakulut ovat koko maakunnan osalta yhteensä 35.800 euroa, josta Joutsan maksuosuus on 3,4 prosenttia eli noin 1.200 euroa. Kilpailutusta varten Jyväskylän kaupunki tarvitsee mukaan lähteviltä kunnilta sitoumukset hankintaan osallistumisesta, ja kun sitoumukset on saatu, kuntien maksuosuudet täsmentyvät niiden perusteella. Laskutus toteutetaan todellisten kustannusten mukaan.

Päätöksen Joutsan lähdöstä mukaan kilpailuttamiseen teki viime viikolla kokoontunut Joutsan perusturvalautakunta. Lautakunta myös valtuutti perusturvajohtajan allekirjoittamaan valtakirjan, jonka Jyväskylä on pyytänyt mukaan lähteviltä kunnilta hankintapäätöksen ja hankintasopimusten tekemistä varten.

Tarja Kuikka