Kanttori Aki Rämölle on aiemmin keväällä myönnetty ero 1. lokakuuta lähtien. Kanttorin virka on ollut vuodesta 2018 lähtien osa-aikainen, jossa viran työaika on ollut 80 prosenttia kokonaistyöajasta. Tällä hetkellä seurakunta valmistelee uutta strategiaa, jossa päätetään myös tulevaisuuden kirkkomusiikin strategiset linjaukset. Strategiatyön yhteydessä joudutaan pohtimaan, millaisen kanttorin viran nykyinen seurakunta tarvitsee.

Seurakuntaan kuuluu kolme jumalanpalvelusyhteisöä sekä kolme kirkkoa, joissa kaikissa järjestetään toimintaa ja jumalanpalveluksia. Seurakunnalla on myös kaksi kirkkokuoroa, jotka on mahdollista yhdistää. Myös koronaviruksen myötä tapahtunut seurakunnan toiminnan digitalisaatio vaikuttaa kanttorin tehtävänkuvaan.

Tänä vuonna kirkkomusiikin palkkakustannukset ovat korkeat, koska kesäkuussa eläkkeelle siirtyneellä kanttorilla on pitkät kesälomat ja hänelle tarvitaan sijainen. Vastaavasti säästöä saadaan kuitenkin siitä, että kanttoria ei palkata työ/virkasuhteeseen, vaan hyvin saatavana olleet toimituspalkkioiset kanttorit hoitavat kanttorin työtehtävät.

Koska seurakunnan kanttorin tarve perustehtävän kannalta on tällä hetkellä monin tavoin epäselvä ja toimituspalkkioisia kanttoreita on hyvin käytettävissä, kirkkoherran päätösehdotus oli kirkkoneuvoston kokouksessa se, että virka jätetään täyttämättä 31. joulukuuta asti. Seurakunnassa tulee olla kanttorin virka, joka voidaan tuomiokapitulin päätöksellä jättää täyttämättä tai täyttää osa-aikaisena määräajaksi. Päätösesityksestä käydyn keskustelun perusteella kirkkoherra teki kuitenkin muutosesityksen, jonka mukaan kirkkoneuvosto valtuuttaa kirkkoherran viranhaltijan päätöksellä ottamaan viransijaisen kanttorin ajalle 1.10–31.12.2021.

Jonna Keihäsniemi

Tagged with →