Joutsan kunnan teettämä kiinteistöveroselvitys tuottaa kunnalle jatkossa lisää kiinteistöverotuloja noin 77.000 euroa vuodessa. Vaikka lisäys on huomattava, se on myös huomattavasti pienempi kuin ennen selvityksen aloittamista arvioitu 100.000–150.000 euron lisäys.

Hankkeessa jäi vielä osa rakennuskannasta selvittämättä ja mahdollisesti selvitystyötä jatketaan. Näin ollen on hyvinkin mahdollista, että alkuperäiseen tuottoarvioon päästään lisäselvityksen myötä.

Selvityksessä tarkastettiin, vastaavatko kunnan kiinteistörekisterin tiedot todellisuutta. Osalla kiinteistöistä käytiin paikan päällä tekemässä tarkastusmittaukset. Operaation tarkoituksena on saada kaikki rakennukset kiinteistöverotuksen piiriin ja mahdolliset luvattomat rakennukset rakennuslupaprosessiin.

Selvityshanke maksoi kunnalle 109.000 euroa, joten se maksaa itsensä laskennallisesti takaisin vajaassa puolessatoista vuodessa.

Hanke tuotti kunnan rekisteriin uusia rakennuksia 2.465 kappaletta ja näiden pinta-ala on yhteensä 62.006 neliömetriä. Lisättyä pinta-alaa rekisterissä jo olleisiin rakennuksiin tuli 1.367 rakennukseen yhteensä 31.786 neliömetriä.

Yhteensä kunnan rekisterissä oleva rakennuspinta-ala lisääntyi siis 93.792 neliömetrillä. Eniten lisäyksistä liittyi talousrakennuksiin, joiden rekisterissä oleva pinta-ala nousi yli kaksinkertaiseksi entiseen verrattuna.

– Hanke tuotti noin 12 vuoden kertymän normaaliin kunnan alueen rakennuslupamäärään nähden, kertoo hankkeesta vastannut FCG Oy:n asiantuntija Tuija Lilja.

Markku Parkkonen

Esimerkkejä selvityksen tuloksista

  • Kesäpaikka (vanha asuinpaikka), jossa on alun perin rakennukset 1930-luvulta. Rekisterissä niistä oli neljä rakennusta, joissa on 106 neliömetriä verotettavaa. Näistä kaksi rakennusta oli 1940-luvulta ja kaksi rakennusta 1980-luvulta. Uudemmat olivat talousrakennuksia ja eivät ole vaatineet varsinaista rakennuslupaa, kuten eivät vanhemmat rakennuksetkaan aikoinaan. Mittauksessa saatiin rekisteriin lisää viisi rakennusta ja rekisterissä olleiden pinta-ala tarkastettiin, ja verotettava pinta-ala on nyt 155 neliömetriä, lisäys 49 neliömetriä eli 46 %.
  • Normaali kesämökki, jossa mökki on verorekisterissä, minne se on liitetty rakennusluvan mukaisesti, mutta piharakennukset puuttuvat. Näiden koot ovat 11 neliömetriä ja 30 neliömetriä. Kiinteistöstä verotettavaa ennen hanketta 62 neliömetriä ja nyt 103 neliömetriä.

Lähde: Joutsan kunnan kiinteistöveroselvitys / FCG Oy Tuija Lilja.

Tagged with →