Keski-Suomen seututerveyskeskus on laajentanut koronarokotusvuorossa olevien ikäryhmää. Tästä päivästä alkaen rokotusaikoja voivat varata yli 33-vuotiaat perusterveet sekä edelleen yli 16-vuotiaat riskiryhmiin 1 ja 2 kuuluvat. Riskiryhmäläisistä on rokotettu tähän mennessä koko seututerveyskeskuksen alueella noin 90 prosenttia.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koronarokotustilaston mukaan ensimmäisen koronarokoteannoksen on saanut Joutsassa ja Luhangassa yli 60 prosenttia kuntien asukkaista. Tehosteannoksen on saanut tilaston mukaan runsaat 15 prosenttia joutsalaisista ja runsaat 10 prosenttia luhankalaisista.

Tarja Kuikka