Joutsan kunnan suunnitelmat Oravakiven alueen varalle etenevät. Kunnanjohtaja Harri Nissinen ja elinkeinokoordinaattori Petri Kaitamäki ovat neuvotelleet alueen mahdollisten toimijoiden kanssa, ja alueelle on myös suunniteltu kokonaan uudenlaista, innovatiivista toimintaa. Uusien toimijoiden kontaktointiin on kunnassa varattu aikaa vuoden loppuun. Ratkaisuja heidän suunnaltaan on odotettavissa aikaisintaan syksyllä.

Joutsan kunta osti vuonna 2017 noin miljoonalla eurolla Oravakivestä reilun parinkymmenen hehtaarin maa-alueen. Alueelle kaavoitettiin asuinpientalojen korttelialue sekä liikerakennusten-, liike- ja huoltoasemarakennusten ja teollisuusrakennusten korttelialue. Suurin osa alueen pinta-alasta on liike- ja huoltoasemarakennusten ja teollisuusrakennusten korttelialuetta.

Valtuutettu Jarmo Liukkonen jätti noin vuosi sitten aloitteen alueen kaavamuutoksen käynnistämiseksi. Aloitteessaan Liukkonen esitti alueen suunnittelun uudelleen käynnistämistä ja kaavan muuttamista siten, että alueelle voitaisiin kaavoittaa asuinrakennuksia – esimerkiksi omarantaisia vakituisia asuntoja tai ympäri vuoden asuttavia laadukkaita vapaa-ajan asuntoja. Lisäksi hän ehdotti, että Oravakiven alueen kehittämiseen nimettäisiin elinkeinotoimikunta tai vastaava suunnitteluelin.

Myöhemmin viime kesänä Liukkosen aloitetta käsitellyt elinkeinotoimikunta totesi, että mahdollinen kaavamuutos voisi olla perusteltua vasta sitten, kun kiinnostunut toimija on löytynyt. Lisäksi toimikunta totesi nykyisen kaavan mahdollistavan lähes kaiken.

Mikäli kunnassa nyt suunnitellut toimenpiteet eivät tuota tulosta, aikeena on käynnistää Liukkosen aloitteessaan esittämä kaavamuutos alueella.

Tarja Kuikka

Kuva: JS Arkisto / Pasi Olkkonen

Tagged with →