Luhangan kuntavaalien ääniharavaksi nousi tänä vuonna keskustan Marjo Merivirta (kuvassa). Tammijärvellä asuva, 48-vuotias koulunkäynnin- ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja sai vaaleissa 50 ääntä ja aloittaa toisen kauden valtuutettuna. Hänen äänisaaliinsa kasvoi edellisvaaleista, tuolloin ääniä kertyi 41 eli kolmanneksi eniten.

Äänimäärästään iloitseva Merivirta pyrki toiselle valtuustokaudelle useamman tekijän innoittamana. Ensimmäinen kausi meni häneltä vähän katsellessa, mitä kuntapolitiikassa tapahtuu, ja myös opetti paljon.

–  Ajattelin, että nyt on paljon valmiimpi ja ehkä rohkeampi viemään asioita eteenpäin, ja myös näkee niitä asioita, mihin kannattaisi ottaa kantaa vahvemmin. Ja sitten myös se, että kuntalaiset ovat oppineet hyödyntämään minua ja ottamaan minuun yhteyttä. Mielestäni se oli semmoinen merkki, että voisi olla hyvinkin kannattava lähteä uudelleen yrittämään, ja onneksi se nyt sitten tuotti tulosta, sanoo Merivirta.

Tulevalla valtuustokaudella Merivirta pitää tärkeänä sitä, että kuntapäättäjien kesken käytäisiin avointa, toisia kunnioittavaa vuoropuhelua ja puhallettaisiin yhteen hiileen.

– Varmaan ollaan eri mieltä monistakin asioita, mutta meidän pitäisi aina ajatella, että mikä on meidän kuntalaisten parhaaksi. Sitten täytyy sillä lailla rakentavasti pyrkiä keskustelemaan. Toki varmaan mahdollinen sote tuo paljon semmoisia asioita, mitä pitää miettiä sitten uudestaan. Kunnathan eivät sinänsä voi itse hirveästi siihen vaikuttaa.

Muina tärkeinä asioina Merivirta pitää kunnan sosiaalipuolen saamista hyvään järjestykseen ja hallinnon uudistamista. Viimeksi mainitun osalta hän pohtii, että kun lautakuntia vähennetään, on mietittävä, miten se saadaan toimimaan järkevästi, kaikkia osapuolia tyydyttävästi. Hän itse pitää lautakuntien vähentämistä ja keskittämistä järkevänä.

– Esimerkiksi nyt on ollut puhetta hyvinvointilautakunnasta. Näen sen hyvänä ratkaisuna. Vähennetään byrokratian rattaita. Toki se sitten vaatii, että kuntalaisetkin ottavat herkemmin yhteyttä valtuutettuihin. Ja myös, että valtuutetut ovat ajan tasalla ja aktiivisesti keräävät tietoa asioista. Aktiivisuutta kaikille se tulee kyllä lisäämään.

Luhangan menneen valtuustokauden kuntapolitiikalle Marjo Merivirta antaisi kouluarvosanoissa numeroksi noin seitsemän. Hän itse näkee niin hallituksen kuin valtuustonkin työskentelyssä tärkeimpänä asiat, ja sanoo, että asioista voidaan olla eri mieltä, mutta niihin ei pitäisi jumiutua.

– On jumiuduttu joihinkin asioihin, mitkä ovat vähän sidonnaisia henkilökemioihin ja tämmöisiin. Mutta se on varmaan hyvin tyypillistä pienessä kunnassa, kun kaikki tuntevat toisensa, ja ehkä rohkeammin sitten sanotaankin toiselle kritiikkiä enemmän.

Luhangan tämänvuotista äänestysprosenttia 71,5 Merivirta pitää hienona asiana. Samoin häntä ilahduttaa se, että valtuustoon valittiin nyt runsaasti uusia. 15 valtuutetusta 8 on uusia.

– Ehkä se on myös joku viesti kuntalaisilta, että halutaan jotain uutta suuntaa, uusia näkemyksiä. Kyllä minä näen, että se on varmasti vaan hyvä ja virkistävä asia. Ja se tuo lisää mielenkiintoakin työskentelyyn.

Valtuutettujen sukupuolijakaumaa – 11 miestä ja 4 naista – pohtiessaan Merivirta tuumaa, että kylällä olisi kyllä politiikkaan paljon hyviä naisia. Toisaalta hän ymmärtää sen, että nuoremmilla naisilla aika menee perheen kanssa, eikä kaikkeen voi revetä.

– Mutta toki toivon, että tulevaisuudessa naiset lähtisivät rohkeammin mukaan, koska siinä missä miehetkin, niin kyllä mekin osataan hyvinkin olla vaikuttamassa ja päättämässä kunnan asioista ihan yhtä lailla.

Tarja Kuikka