Keskustapuolueen kunnallisvaaliehdokas, 71-vuotias toimitusjohtaja ja eläkeläinen Heikki Kuurne oli jälleen Joutsan kuntavaalien ääniharava, jo kolmatta kertaa peräkkäin. Tällä kertaa Joutsan äänikuninkaan paikka irtosi 153 äänellä. Kuurne kertoo olevansa tyytyväinen saamaansa äänimäärään, mutta harmittelee samalla melko alhaiseksi jäänyttä äänestysprosenttia Joutsassa.

– Vaikka henkilökohtainen äänimäärä pieneni edellisvaaleihin nähden, uskon vahvasti jokaisen saadun äänen kertoneen vahvasta luottamuksesta, kiittää Kuurne.

Keskusta menetti vaaleissa kaksi paikkaa, mutta otti silti ykköspaikan annetuista äänistä vajaan 36 prosentin lukemalla. Myös valtuusto pieneni, sillä vaaleissa oli jaossa kaksi paikkaa vähemmän edellisvaaleihin verrattuna.

– Kokonaistilanne huomioiden täytyy tulokseen olla hyvin tyytyväinen, kiteyttää Kuurne.

Vaalien jälkeen pidettävissä puolueiden välisissä paikkaneuvotteluissa on aina kuunneltu ääniharavan toivomusta. Kuurne kertoo olevansa erittäin kiinnostunut jatkopestistä valtuuston puheenjohtajana. Keskustelut eri ryhmien kanssa sekä kunnan edustaminen ulospäin ovat asioita, jotka ovat kaksi edellistä kautta valtuuston puheenjohtajana toimineelle Kuurneelle ykkösasia.

– Koen, että valtuuston puheenjohtajuus on minulle mieluisa ja sopivin paikka. Keskustelen mielelläni ja otan kaikkien näkökulmat huomioon kuntalaisia koskevassa päätöksenteossa, esittää Kuurne.

Seuraavan nelivuotiskauden Kuurne näkee valtuustolle haastavana ja mielenkiintoisena. Investointiohjelman hankkeiden läpivienti, paikallisten palveluiden säilyttäminen sekä kuntatalous ovat Kuurneen mukaan keskeisimpiä asioita tulevan valtuuston työohjelmassa.

– Mielenkiintoinen vaihe on myös soteuudistus ja hyvinvointialue siirtokysymyksineen. Haasteita varmasti riittää, summaa Kuurne.

Valtuuston peruspilarina Kuurne näkee toimivan ja avoimen yhteistyön. Uudessa valtuustossa on kymmenen konkaria ja 13 uutta edustajaa. Uudistukset ja uudet näkökulmat ovat Kuurneen mukaan tervetulleita päätöksentekoon. Kaiken kaikkiaan muutokset ovat Kuurneen mielestä ennen kaikkea positiivinen asia.

– Yhdessä tekeminen ja yhteen hiileen puhaltaminen ovat avainasemassa kuntamme toimivuuden varmistamiseksi. Toivon, että saamme valtuuston kesken aikaiseksi rakentavan yhteistyön. Aion parhaani mukaan tehdä työtä sekä kunnan yhteisen että kuntalaisten edun hyväksi. Haluan omalta osaltani tarjota vahvaa osaamista sekä taloudellista asiantuntemusta, pohtii Kuurne.

Jonna Keihäsniemi

Yläkuva: Keskustan Heikki Kuurne keräsi jo kolmatta kertaa peräkkäin suurimman äänisaaliin Joutsassa. Kuva: Tarja Kuikka.

Tagged with →