Joutsan kuntavaaleissa ainoana puolueena voittajaksi selvisi perussuomalaiset, joka kaksinkertaisti valtuustopaikkojensa määrän kahdesta paikasta neljään.

– Ehdokashankinta ja kampanjatyömme onnistui erinomaisesti ja saimme selvän mandaatin, että tekemällemme työlle kuntapolitiikassa on kuntalaisten vahva tuki. Ehdokkaat tekivät suuren työn ja yhteishenki oli hyvä, iloitsi perussuomalaisten vaalipäällikkö ja ääniharava Jussi Lehtonen.

Perussuomalaiset nousi näissä vaaleissa SDP:n ohi Joutsan kolmanneksi suurimmaksi puolueeksi. SDP kärsi puolueista suhteellisesti suurimman tappion: sen ääniosuus tippui lähes neljällä prosenttiyksiköllä ja paikkamäärä väheni neljästä kolmeen.

– SDP:n vaalitulos alkoi rakentua ehdokasasettelun vaikeudesta. Ehdokasmäärä jäi vähäiseksi, useat aikaisemmat ehdokkaat jäivät pois vaaleista. Kolme edellisellä kerralla eniten ääniä saanutta SDP:n ehdokasta eivät asettuneet ehdolle. Heidän äänimääränsä oli viime vaaleissa yli 200 ääntä. Emme saaneet väkeämme riittävästi liikkeelle, analysoi SDP:n vaalipäällikkö Leo Niinikoski.

Joutsan ykköspuolue on edelleen reilulla marginaalilla keskusta, vaikka puolueen ääniosuus pienenikin lähes kolmella prosenttiyksiköllä ja paikkamäärä kahdella paikalla 11:sta yhdeksään.

– Vaalitulos on aina oikea ja pitkälti odotetun mukainen. Sen pohjalta on hyvä rakentaa tulevaa vaalikautta. Ryhmään ja koko valtuustoon tulee sopivassa suhteessa jatkavia, uusia sekä reservistä palaavia valtuutettuja. Joutsassa käytiin hyvähenkiset vaalit, joista puuttuivat valtakunnallisessa mediassa huomiota saaneet lieveilmiöt. Katsomme luottavaisin mielin tulevaan. Haasteita varmaan riittää, mutta ei ole syytä epäillä, etteikö valittu valtuusto pystyisi niihin vastaamaan, totesi keskustan vaalipäällikkö Pekka Lankia.

Myös kokoomus kärsi Joutsassa tappion ja menetti yhden valtuustopaikan.

– Kokoomusryhmä on tyytyväinen tulokseen, vaikka menetimme yhden valtuustopaikan. Saimme mukaan uusia asiantuntijoita. Iloa tuottaa, että valtuustoryhmässämme on kaksi nuorinta valtuutettua, jotka varmasti tuovat päätöksentekoon uudenlaisen tulevaisuuden näkemyksiä. Lisäksi vaalitulos osoittaa, että työtä koko Joutsan parhaaksi voi tehdä monella tavalla, uskoi kokoomuksen vaalipäällikkö Iiris Ilmonen.

Vihreät ei ehdokasjoukon moninkertaistumisesta huolimatta onnistunut saamaan kuin yhden valtuutetun Joutsan valtuustoon.

– Vaalituloksemme oli lähes sama kuin viime kuntavaaleissa. Positiivisena voi pitää sitä, että vihreiden prosenttiosuus äänistä nousi 0,2 %. Valitettavasti todella moni äänestäjä jäi kotiin. Politiikan tekeminen valtakunnallisesti ja myös Joutsassa pitää ottaa pohdintaan, jotta ihmiset ymmärtäisivät taas äänestämisen merkityksen omaan elämään ja motivoituvat uurnille. Harmillisesti ainakin nyt näyttää siltä, että toinen paikka vihreille on muutamasta äänestä kiinni, sanoi vihreiden vaalipäällikkö Lea-Elina Nikkilä.

Kristillisdemokraatit sai pidettyä yhden paikkansa valtuustossa.

Joutsassa, kuten monella muullakin paikkakunnalla äänestysprosentti jäi poikkeuksellisen alhaiseksi. Joutsassa uurnilla kävi vain 55,7 prosenttia äänioikeutetuista.

Joutsassa valtuuston koko pieneni näissä vaaleissa 25:stä 23:een.

Markku Parkkonen

Tagged with →