Metsäyhtiö Stora Enson joutsalaiselle opastaja Pasi Rantaselle (kuvassa) on myönnetty Metsämiesten Säätiön ”Työyhteisön hyvä tyyppi” -stipendi. Stipendin arvo on 500 euroa.

Stipendiä Rantaselle olivat esittäneet useat työtoverit.

– Rantanen on tehnyt jo vuosia pitkäjänteistä ja tunnollista työtä puunhankinnan tietojärjestelmien kehittämisen, testaamisen ja opastamisen parissa säästelemättä omaa vaivaa ja aikaa. Hankalimmissakin tilanteissa Pasi on aina toiminut joustavasti, toisen huolia kuunnellen ja parhaan kykynsä mukaan auttaen. Koskaan hän ei ota kunniaa itselleen – vaikka usein sen kyllä ansaitsisi. Hänenlaisiaan tukipilareita metsäala ja työyhteisö tarvitsee nyt ja tulevaisuudessa. Hän on kerta kaikkiaan mukava tyyppi, todetaan stipendin perusteluissa.

Metsämiesten Säätiö haluaa nostaa ”Työyhteisön hyvä tyyppi” -stipendillä esille arjen työyhteisösankareita metsäalalla.

Metsämiesten Säätiö on 1948 perustettu yleishyödyllinen säätiö, jonka tehtävänä on metsäalan kehittäminen sekä alalla toimivien ihmisten hyvinvoinnin edistäminen. Säätiö jakaa oman sijoitustoimintansa tuottoa ja saatuja lahjoituksia alalle tavoitteellisin apurahoin ja stipendein.

Markku Parkkonen

Tagged with →