Luhangan kunnanhallitus julisti kunnan sivistysjohtajan viran haettavaksi. Virka tuli avoimeksi, kun Luhangan johtajaopettaja Leila Qvist-Pettersson irtisanoutui työstään. Johtajaopettajan virka oli toukokuussa muutettu sivistysjohtajan viraksi.

Tehtävään pyritään löytämään uusi henkilö varsin pikaisella aikataululla, sillä hakuaika päättyy jo 23.6.

Luhangan kunnanhallitus hyväksyi myös kaksi muuta työtehtävää täytettäväksi. Kunnan toimistosihteerin täyttämättä ollut toimi pyritään täyttämään lokakuun alusta lukien vakituisena.

Kunnanhallitus päätti perustaa määräaikaisen viestintäsihteerin toimen ajalle 1.7.–30.11.2021. Toimi on osa-aikainen ja työaika on 40 % kokoaikaisesta eli 15 tuntia viikossa.

Viestintäsihteerin tointa perustellaan sillä, että kunnan yleishallinnossa on runsaasti tekemättä jääneitä viestinnällisiä tehtäviä, esimerkiksi nettisivujen päivitystä, some-kanavien käyttöä, hallintaa ja rakentamista, sisäisten tiedotekäytänteiden luomista, ulkoista viestintää, sisäisten ohjeiden valmistelua, opastekylttien suunnittelua sekä markkinointimateriaalin päivittämistä.

Markku Parkkonen

Tagged with →