Joutsan Vesihuolto on loppukevään aikana remontoinut kunnan päävedenottamoa Pekkasissa. Remontissa muun muassa uudistettiin pumppauksen automaatiota, asennettiin kameravalvontajärjestelmä, huollettiin raakavesikaivoja ja uusittiin ottamon kalkkikivisuodattimet.

Pekkasen vedenottamo oli remontin aikana noin kahden viikon ajan pois käytöstä. Tänä aikana vesi otettiin Solatien ja Kaislarannan pumppaamoista.

Joutsan Vesihuollon jätevedenpuhdistamolle suunnitellaan niin sanotun tertiäärikäsittelylaitoksen rakentamista. Hanke on vasta esisuunnitteluvaiheessa, joten sen aikataulusta tai kustannusarviosta ei ole tarkempaa tietoa.

Tertiäärikäsittelyllä saadaan tehostettua ja varmistettua puhdistamon puhdistustulosta muun muassa fosforin ja kiintoaineen osalta.

Markku Parkkonen