Suonteen kalatalousalueen hallituksen jäsen ja kuntavaaliehdokas Taisto Holla väitti kirjoituksessaan 2.6.2021, että kalatalousalue ja osakaskunnat olisivat luomassa Suonteesta ”istuta ja ongi” -järveä. Holla myös ihmettelee, miksi järvilohelle ollaan kaavailemassa 55 cm:n alamittaa valmisteilla olevassa Suonteen kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelmassa. Holla myös väittää, etteivät järvitaimenistutukset lisää viehelupatuloja ja vaatii luvanmyynnin pitämistä paikallisilla yrityksillä.

Kalatalousalueen hallituksessa on useamman vuoden ajan tehtyjen lohikalaistukkaiden merkintätuloksien perusteella päädytty nimenomaan isompikokoisen istukkaan, 3-vuotiaan tai 3-kesäisen (keskipaino 500-700 g) suosittelemiseen selvästi parempien istutustulosten vuoksi. 2-vuotiaiden järvitaimenistukkaiden (keskipaino n. 100 g) takaisinsaannin on merkintätutkimuksin todettu Suonteessa ja monessa muussa vesistössä olleen heikko tai jopa olematon. Kalatalousalueen ja osakaskuntien on järkevää käyttää vähäiset resurssit sellaiseen istutukseen, jolla saadaan myös tulosta.

On totta, että isompi taimenistukas kasvaa pyyntikokoon nopeammin, mutta se myös varmemmin saavuttaa useamman kilon saaliskoon. Suonteen kalatalousalue on mukana Elinvoimainen Järvilohi -hankkeessa, jonka tavoite on parantaa järvilohi-istutusten tuloksellisuutta. Järvilohta taas ei kasvateta 2-vuotiasta isommaksi huonon kannattavuuden vuoksi. Holla on itse ollut hallituksen ja kalatalousalueen kokouksissa, missä istutusasiat on keskusteltu, ja osallistunut päätösten tekemiseen.

Käyttö- ja hoitosuunnitelmassa esitettävä järvilohen ja järvitaimenen alamitta päätetään aikanaan kalatalousalueen yleiskokouksessa ja ely-keskus tekee tarvittavat viranomaispäätökset. Suunnitelman käsittely on siis edelleen kesken. Holla on siinä oikeassa, että yhteisesti on päädytty sille kannalle, että alamitat on lohella ja taimenella hyvä olla sekaannusten välttämiseksi samat. Ensimmäisessä luonnoksessa taimenen ja lohen alamitat oli esitetty 60 cm:iin, mutta Holla itse tyrmäsi tämän hallituksen kokouksessa ja hänen vaatimuksestaan esitystä muutettiin. Mielipiteet voivat ja saavat vielä muuttua, mutta lopullinen kanta otetaan kalatalousalueen yleiskokouksessa mahdollisesti kuluvan vuoden loppupuolella, mikäli asialliset keskustelutilaisuudet päästään tautitilanteen rauhoituttua pitämään.

Kalatalousalueen yhteisluvan myynti on ollut hienoisessa nousussa ja hyvät taimensaaliit varmasti lisäävät uistelulupien kysyntää edelleen. Pääosa vieheluvista ostetaan jo nyt verkkokaupan kautta, mutta paikallisista luvanmyyntipisteistä ei olla luopumassa. Luvan hankkimisen pitää olla jatkossakin kaikille mahdollista ja helppoa. Näin säästytään myös ikäviltä tilanteilta kalastuksenvalvonnan yhteydessä.

Suonteen kalatalousalue on toiminut hyvässä hengessä, päätökset käytettävissä olevaan tietoon perustaen ja osakaskuntien kanssa yhteistyössä. Ja näin toimitaan varmasti vastedeskin.

Suonteen kalatalousalue
Puheenjohtaja Anssi Saari
Varapuheenjohtaja Jukka Manninen
Toiminnanjohtaja Timo Meronen

Tagged with →