Kriisikunnalla tarkoitetaan kuntaa, jonka talous on epätasapainossa. Valtionvarainministeriöllä on lakiin perustuva oikeus arvioida kunnan taloudellista tilannetta ja tarvittaessa päättää niin sanotun arviointimenettelyn aloittamisesta. Huonossa tapauksessa kunta joutuu ikään kuin valtion holhoukseen ja menettää pitkälti oman päätösvaltansa.

Taloudellisesti kunnassamme menee edelleen kohtuullisen hyvin. Luhanka ei siis ole kriisikunta taloudellisessa merkityksessä, vaikkakin tulevaisuuteen liittyy riskejä, joita luottamushenkilöiden tulee vaalien jälkeen yhdessä arvioida. Luhanka on mielestäni kuitenkin kriisissä. Talouden sijasta kunnan henkilöstöhallinto vaikuttaa olevan epätasapainossa. Pitkän päälle sillä voi olla vakavia taloudellisia ja muita vaikutuksia. 

Vajaan vuoden sisällä kunnan kaksi keskeistä ja pätevää viranhaltijaa on yllättäen irtisanoutunut omatoimisesti. JS uutisoi 3.6. johtajaopettaja ja sivistyslautakunnan esittelijä Leila Qvist-Petterssonin irtisanoutumisesta 2.8. alkaen. Viime vuoden lopulla virasta irtisanoutui peruspalvelujohtaja Sirpa Hyytiäinen. Tämä tuskin on sattumaa.

Mielestäni tällaisten ongelmien selvittämistä vaikeuttaa yliherkkä häveliäisyys ja väärä käsitys työntekijän lojaalisuudesta työantajaa kohtaan. Uskollisuusvelvoite ei estä työntekijöitä kertomasta asiallisesti jopa julkisuudessa työhön liittyvistä ongelmista. Pienessä demokraattisessa kuntayhteisössä toivoisi olevan mahdollista keskustella ongelmista avoimesti myös päättäjien kanssa. Kunnanhallituksen tulisi ensi tilassa selvittää syyt tärkeiden viranhaltijoiden irtisanoutumisiin.

Kuntalaiselle voi tulla kiire, jos tahtoo vielä ennen vaaleja saada tietoa siitä, mitä kunnassamme oikein on tapahtumassa. Äänestäjän olisi joka tapauksessa hyvä esittää tämä kysymys omalle ehdokkaalleen. Luhanka ei ole joutumassa valtion holhoukseen, eikä menettämässä päätösvaltaansa taloudellisissa asioissa. Ministeriön sijasta äänestäjällä on käsillä olevissa vaaleissa mahdollisuus ja velvollisuus arvioida oman kuntamme tilaa.

Juhani Räsänen
kuntavaaliehdokas sit./kd
Luhanka

Puheenvuoro-palstan kirjoitukset ovat Joutsan Seudun lukijoiden mielipidekirjoituksia.

Tagged with →