Joutsan kunnan lähivuosien kaksi keskeistä kysymystä on, miten se sopeuttaa taloutensa vähenevään ja vanhenevaan väestöön ja millaisia poliittisia päätöksiä tarvitaan, jotta nykyinen elinkeinorakenne säilyy ja kehittyy – väestön vähetessä.

Kaikki muu tulee tämän jälkeen, joskin monet kysymyksistä nivoutuvat edellä mainittuihin. Miten äärettömän raskas sote-kiinteistösalkku hallitaan, entä kunnan muu mittava kiinteistökanta? Miten käy koronan jälkeen perinteisesti laajan kolmannen sektorin, jonka piirissä väki myös vanhenee. Miten osallistetaan kuntalaiset, vai jatkuuko keskeisten poliitikkojen mykkäkoulu?

Entä missä vaiheessa herätään tarpeeseen kaavoittaa Jouteen ja Hepoluhdan kaltaiset alueet Rutalahteen ja Oravakiveen? Viimeksi mainitussa kohteessa on syytä myöntää kiireesti, että kaavailut liikenneasemasta ja kaupanalan toimijoista ovat haihattelua. Kääntäkää katse Huttulan tienooseen ja Joutsan ydinkeskustaan kiireesti!

Näihin kysymyksiin ei ehdokkaiden julkisissa kirjoituksissa ole juurikaan esitetty vastauksia, eikä niitä juuri ole ruodittu. Tältä osin vaalikampanjat ovat olleet allekirjoittaneelle lievä pettymys. Paikallislehden vaalikone onneksi kiitettävästi avaa ehdokkaiden kantoja.

Sen sijaan julkisessa keskustelussa on jopa arvovaltaisimmilta tahoilta tuotu esiin huolta Joutsan kuntakuvasta ja päätöksenteon ongelmista. Niin keskustan kuin demarien toimijoiden suunnalta on haluttu leimata yksi luottamushenkilö, nimeä Kalle Willman kuitenkaan mainitsematta. Näin olen tekstit tulkinnut.

Vaalien alla on syytä katsoa peiliin. Kuinka moni keskeisistä poliittisista päättäjistä on pyrkinyt aitoon vuoropuheluun Willmanin kanssa? Luottamushenkilön, joka uutterasti on ajanut kuntalaisten asiaa. Toki menettelytavoista voi olla montaa mieltä, mutta varsin monessa tapauksessa Willman on ollut oikeilla jäljillä ja saanut tulosta myös valitusteitse. Käsi ylös rohkeasti, itse sen nostan.

Katselen Joutsaa nyt täältä etäältä. Politiikan hiekkalaatikkoleikit peittyvät sinne jonnekin pitäjänrajan tuntumaan, ei niihin ulkopuoliset huomiota kiinnitä. Huomattavasti enemmän olen huolissani siitä, että poljento pitäjän talouden kuntoon saamiseksi ja kehittämiseksi uupuu kokonaan. Vuoropuheluun on kyettävä kaikkien kanssa!

Vaalit käydään sunnuntaina, tulos tiedetään illalla. Sen jälkeen alkaa poliittisten ryhmien välillä neuvottelut luottamuspaikoista. Toiveeni on, että neljän vuoden takaiset likaisten temppujen osastot jäävät kotiin. Neuvotteluissa mustamaalattiin, pilkattiin ja painostettiin. Demarit ja keskusta pyrkivät vahvasti vaikuttamaan muiden sisäiseen paikkajakoon – paikkamäärät jaettakoon yhdessä, nimet ovat ryhmien sisäinen asia.

Suurimman puolueen ääniharavan on syytä ottaa kunnanhallituksen puheenjohtajuus ja ottaa vastuulleen kuntalain mukaisesti erityisesti poliittisten ryhmien välinen yhteistyö. Työssä tarvitaan kykyä ymmärtää ja sovittaa yhteen erilaisia näkemyksiä sekä modernia johtamisosaamista.

Nykyinen ohijohtaminen muilta paikoilta ja nukkepuheenjohtajuudet eivät voi jatkua. Valtuuston puheenjohtajuus kuuluu toiseksi suurimmalle ja niin edelleen. Lautakuntien puheenjohtajien jäsenyyttä kunnanhallituksessa en pidä järkevänä, ylipäätään olisi hyvä, että lautakunnissa ja kunnanhallituksessa olisi eri jäsenet.

Puolueille tärkein viesti on, että vaalituloksen pitää näkyä luottamuspaikkojen jaossa. Nykyinen tilanne, jossa kakkos- ja kolmosketjusta on noustu kunnanhallitukseen, ei voi jatkua.

Onnea kaikille mandaatin saaville ja jaksamista tärkeässä tehtävässä! Toivon, että erityisesti ehdokkaana oleva nuorempi kaarti menestyy. Avainpaikoille tarvitaan nuoria, joilla on kokemusta yrittämisestä, työelämästä ja mielellään myös korkeakoulutettuja.

Jukka Huikko
Kh pj. 2017-2019

Puheenvuoro-palstan kirjoitukset ovat Joutsan Seudun lukijoiden mielipidekirjoituksia.

Tagged with →