Näin koulujen päättymisen aikaan on hyvä aika käydä keskustelua koulutuksen merkityksestä. Itse näen koulutukseen panostamisen vahvana investointina tulevaisuuteen. Esimerkiksi käy Suomi. Yleisen oppivelvollisuuden säätämisen jälkeen vuonna 1921 Suomi on noussut ennätysnopeasti yhdestä Euroopan köyhimmistä maista yhdeksi maailman vauraimmista maista. Selitykseksi nousuun on usein tarjottu hyvin koulutettua väestöä. Myös yksilötasolla hyvät perustaidot antavat koulunsa päättäville nuorille mahdollisuuden tavoitella tulevaisuuden unelmiaan.

Sote-uudistus toteutuessaan jättää kunnan suurimmaksi tehtäväksi menoiltaan – ja merkityksellisyydeltään – varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen järjestämisen. Samalla kuntapäättäjillä on myös entistä enemmän tilaa keskittyä koulutusratkaisujen pohdintaan. Tulevalla valtuustokaudella olisikin tilaisuus tarttua laajemmin tarkastelemaan millaista koulutusta Joutsassa voidaan tarjota.

Laissa säädettyjen koulutus- ja kasvatusvelvoitteiden laadukkaan toteutuksen lisäksi tasokas lukio, kansalaisopisto ja muut aikuisväestön opiskelumahdollisuudet ovat tärkeitä kunnan veto- ja pitovoimatekijöitä. Joustavat mahdollisuudet täydennyskoulutukseen helpottavat myös ammattitaidon ylläpitämistä ja työllistämistä.

Monessa kunnassa kansalaisopistoa on hyödynnetty laajasti tässä tarkoituksessa. Olisiko tätä syytä pohtia myös Joutsassa? Entä lukion ja kansalaisopiston yhteistyötä korkeakoulujen kanssa? Miten kunta voisi koulutusjärjestelmänsä kautta tukea yrityksiä ammattitaitoisen työvoimaan saannissa? Entäpä yhtenäiskoulun tilanne? Miten voidaan koulumäellä, kuuluuko oppilaiden ja opettajien ääni päättäjille saakka?

Näitäkin asioita olisin tulevalla valtuustokaudella mielelläni pohtimassa. Varsinkin kun aihepiiri on minulle tuttu. Kasvatustieteitä opiskelleena, opettajan pedagogiset opinnot suorittaneena ja opetustyössä toimineena olen päässyt perehtymään kasvatuksen ja koulutuksen kysymyksiin sekä teoriassa että käytännössä.

Sari Nummela
Kuntavaaliehdokas, Joutsa (Vihr)

Puheenvuoro-palstan kirjoitukset ovat Joutsan Seudun lukijoiden mielipidekirjoituksia.

Tagged with →