Suomi on pärjännyt koronakriisissä vähillä vaurioilla, ja uskomme, että paras vakuutuksemme on ollut vahva hyvinvointivaltio. SDP pitää huolta kaikkien ihmisten hyvinvoinnista. Maan hallitus on turvannut ihmisten ja yritysten toimeentuloa kriisin aikana, korottanut pienimpiä eläkkeitä sekä investoinut koulutukseen ja mahdollistanut kokoaikaisen varhaiskasvatuksen jokaiselle lapselle. Nämä päätökset tukevat Joutsan sosialidemokraattien työtä joutsalaisten hyvinvoinnin eteen. Hoitoon pääsyä nopeutetaan hoitotakuulla. Palveluasumisen omavastuut ja maksut pidetään kohtuullisina. Asumispalvelujen palvelusetelijärjestelmä uudistetaan oikeudenmukaiseksi. Arvokas ikääntyminen on jokaisen oikeus.

Sote-uudistus siirtää sosiaali- ja terveyspalvelut ja pelastustoimen vuoden 2023 alusta hyvinvointialueille. Uudistus tehdään siksi, että jokainen Joutsankin asukas pääsisi ajoissa hoitoon. SDP haluaa, että kaikki saavat hoivan tehokkaasti ja kustannuksia säästetään. Joutsan uusi sote-keskus on vahva askel tähän suuntaan. Joutsan SDP toimii sote-uudistuksen onnistumiseksi.

Tulevaisuutemme kasvaa lapsissa ja nuorissa. Siksi SDP pitää tavoitteena, että jokaisella joutsalaisnuorella on mahdollisuudet kouluttautua niin pitkälle kuin rahkeet riittävät. Me haluamme, että jokaisella on oikeus turvalliseen ja terveelliseen kouluun. Me haluamme tehdä kouluista kiusaamisvapaita yhteisöjä. Koulurauha on jokaisen oppilaan ja opettajan oikeus. Oppivelvollisuuden laajentuessa nuorelle maksuttomana 18 ikävuoteen valtio korvaa kustannukset koulutuksen järjestäjille sataprosenttisesti. Samalla vahvistetaan ohjausta ja opiskeluhuollon palveluita. Näin Joutsankin peruskoulu tarjoaa jokaiselle nuorelle valmiudet toisen asteen koulutukseen. Uudistus on historiallinen ja merkittävä investointi tulevaisuuteen. Myös aikuiset tarvitsevat koulutusta. Työelämän tarpeiden nopea muutos edellyttää koulutuksen järjestäjiltä suurempaa ketteryyttä. Tästä on hyvänä esimerkkinä lähihoitajakoulutus Joutsassa.

SDP haluaa luoda uutta työtä ja kasvua Joutsaan. Menestyvät yritykset tarvitsevat mm. osaavia työntekijöitä luodakseen työtä ja hyvinvointia koko alueelle. Tärkeitä elinvoimatekijöitä ovat myös kaavoitus ja yrityspalvelut. Toimiva elinkeinopolitiikka on suunnitelmallista ja pitkäjänteistä. Tulevalla valtuustokaudella tulee Joutsaan laatia elinkeinopoliittinen strategia, johon kehittämistyössä nojaudutaan. Hyvät julkiset palvelut tekevät Joutsasta hyvän paikan yrityksille ja niiden työntekijöille. Meille kaikille välttämättömien toimintojen on syytä olla julkisesti omistettuja tai julkisessa hallinnassa.

Leo Niinikoski
kuntavaaliehdokas, SDP, Joutsa

Puheenvuoro-palstan kirjoitukset ovat Joutsan Seudun lukijoiden mielipidekirjoituksia.

Tagged with →