Hallituspuolueet painostavat eduskuntaa hyväksymään kiireesti hyvinvointialue/sotemaakuntauudistuksen. Olen juuri saanut luetuksi yli 1200-sivuisen lakipaketin siitä. Ajattelin kertoa uudistuksesta muutaman seikan.

Joutsan kunnan henkilöstöstä yli puolet siirtyy hyvinvointialueelle. Koko perusturvan väki siirtyy ja lain mukaisesti kaikki kunnan hommissa olevat, joiden työajasta yli puolet on käytetty sosiaali- ja terveydenhuollon ja tukitoimien toteuttamiseen. Tämä merkitsee sitä, että esimerkiksi terveyskeskuksen keittiön väki, kunnantalolta osa toimistoporukasta ja osa teknisen osaston huoltomiehistä siirtyvät. Koko seututerveyskeskuksen väki vaihtaa työnantajaa myös.

Mielenkiintoinen on kunnanjohtajan ja talous- ja hallintojohtajan asema. Kunnan budjetista yli 60 % siirtyy maakunnalle ja kyseiset virkamiehet ovat ilmoittaneet perusturvan työllistävän heitä jopa ylitöihin asti.

Rahoitusvastuun siirtyessä kunnalta valtiolle valtion tuloja lisätään ja kunnan tuloja vastaavasti vähennetään siltä pois siirtyvän rahoitusvastuun verran. Tämän takia valtion verotuloja kasvatetaan kiristämällä valtion ansiotuloverotusta. Jotta kokonaisveroaste ei kasvaisi, velvoitetaan kunnat alentamaan kunnallisveroa. Kunnallisveron vähennys on 13,26 prosenttiyksikköä kaikissa kunnissa. Myös kunnan osuutta yhteisöveron tuotosta alennetaan ja valtion osuutta vastaavasti nostetaan. Jatkossa monet joutsalaisset alkavat maksaa valtionveroa. Myös vähennyksiin tehdään muutoksia. Esimerkiksi invalidivähennys poistuu. Kyseessä onkin suuri verotusuudistus, mistä ei julkisuudessa ole tietoa näkynyt. Lainlaatija kertoo, että keskimäärin verotusaste ei muutu, mutta yksilötasolla muutoksia voi tulla.

Yli 11 vuotta tehty soteuudistus on tullut maksamaan tähän asti miljardeja. Nyt tämä uusi versio maksaa lisää yli miljardin. Suurimman osan tulee viemään palkkaharmonisointi eli alueen palkat nostetaan korkeimpaan toteutuneeseen tasoon. Nyt valmistelijat toteavat, että säästöjä saatetaan hankkeesta saada joskus 2030 alkaen. Uskokoot ken tahtoo! Tähänastiset rahat eivät ainakaan ole terveyskeskuksia kohentaneet.

Kunnalta viedään nyt suurin osa itsenäisyydestä. Valtio maksaa hyvinvointialueen menot ja pitää alueet tiukassa vuosittaisessa etu- ja jälkikäteisvalvonnassa. Esimerkiksi väliaikainen valmisteluelin, joka on juuri täysin epädemokraattisesti nimetty, päättää alueen vuosien 2021 ja 2022 talousarvion.

Jos oppositio saisi nyt kuntavaaleissa murskavoiton, Kepu voisi perääntyä?

Kalle Willman
kuntavaaliehdokas
Kokoomus, Joutsa

Puheenvuoro-palstan kirjoitukset ovat Joutsan Seudun lukijoiden mielipidekirjoituksia.

Tagged with →