Luhangan kunnanvaltuusto hyväksyi tiistaina yksimielisesti kunnan mittavan hallintouudistuksen.

Valtuusto päätti kunnanhallituksen esityksen mukaisesti, että Luhangan kunnan hallinnosta lakkautetaan sivistys-, perusturva-, ja rakennuslautakunnat. Joutsan kunnan kanssa on tarkoitus perustaa yhteinen perusturvalautakunta sekä yksilöjaosto.

Lisäksi Luhangan kunnan hallintoon perustetaan hyvinvointilautakunta sekä lupalautakunta ympäristönsuojelun, rakennusvalvonnan, maa-aineslain ja muiden viranomaisten tehtävien hoitamiseen.

Uudistuksessa on tarkoitus keskittää päätösvaltaa nykyistä enemmän kunnanhallitukselle ja toisaalta viranhaltijoille. Uudistusta on perusteltu muun muassa sillä, että Luhangassa on asukaslukuun nähden varsin runsaasti luottamushenkilöpaikkoja. Uudistuksen toteuduttua lautakuntapaikkojen määrä tulee vähenemään.

Valtuustossa hyväksyttiin myös ilman puheita kunnan viime vuoden tilinpäätös sekä kunnan osallistuminen Leader Maaseutukehityksen alueeseen ohjelmakaudella 2023–2027. Luhangan maksuosuus koko kaudelle on 26.705 euroa.

Valtuusto päätti myös laittaa Luhangan vanhan kirjastotalon (kuvassa) piharakennuksineen ja tontteineen myyntiin. Kiinteistön markkinahinnaksi valtuusto määritteli 40.000 euroa ja kohde myydään tarjousten perusteella.

Markku Parkkonen

Tagged with →