Joutsan kunta edellyttää ja näkee hyvin tärkeänä sen, että suun terveydenhuollon palvelutarpeen mukainen hoitoon pääsy toteutuu saumattomasti ja siten, ettei hoitojonoja pääse kohtuuttomasti syntymään. Näin todetaan kunnan perusturvalautakunnan kannanotossa, jonka lautakunta antoi Keski-Suomen seututerveyskeskuksen järjestämistoimikunnalle seututerveyskeskuksen ensi vuoden palvelusuunnitelmaluonnoksesta.

Kannanotossa todetaan Joutsan kunnan myös edellyttävän sitä, että sakuko-yksikön toiminnan muutoksen vaikutuksia arvioidaan ja niistä tiedotetaan kuntaa, ja että kustannusten nousua pyritään hillitsemään läpi palvelutuotannon ja valitsemaan vaikuttavia ja kustannustehokkaita palvelun tuottamistapoja. Henkilöstön työpanoksen oikea ja tasapuolinen kohdentaminen palvelutarpeiden mukaisesti on kunnan mielestä edellytys toimivalle palvelutuotannolle.

Lisäksi kunta edellyttää, että Joutsa sotekeskukseen suunnitteilla olevan sovitellun vastaanottotoiminnan monitoimijatiimimallin tehokkuutta, vaikuttavuutta ja taloudellisuutta arvioidaan huolellisesti ja verrataan perinteiseen yksilökeskeiseen vastaanottomalliin.  Lisäksi tuloksista halutaan raportit Joutsan kunnalle.

 Kunta kävi huhtikuussa seututerveyskeskuksen johdon kanssa palvelusopimusneuvottelun, jossa seututerveyskeskuksen johto kuvasi näkymiä perusterveydenhuollon palvelutarpeesta, lähivuosien ikärakennemuutoksista sekä yleisesti seututerveyskeskuksen toiminnasta ja tiedossa olevista muutostarpeista.

Ensi vuodelle suunnitellut muutokset kohdistuvat päivystyksen, vastaanottotoimintojen ja suun terveydenhuollon toimintaan. Keskeisimpiä muutoksia ovat psykiatrisen palveluasumisen koordinaatiovastuun siirtyminen erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon ja yhteistyössä kunnan sosiaalitoimen kanssa hoidettavaksi, vastaanottotoiminnan monitoimijatiimimallin juurruttaminen osaksi toimintaa, vuodeosaston hoitojaksoennusteen nousu lähivuosina sekä suun terveydenhuollon henkilöstön työpanoksen lisääminen.

Seututerveyskeskuksen palvelusuunnitelmassa tämän vuoden kustannusennuste on 4,8 miljoonaa euroa, samoin ensi vuoden. Ensi vuoden kustannusennuste tarkentuu myöhemmin.

Tarja Kuikka