Teatteri ja sirkus ovat kulttuuria, taidetta ja sivistystä. Näitä sanoja käytetään joskus vertauksellisesti väärinkin jotain toimintaa arvioitaessa. Tässä kirjoituksessa niitä käytetään kuvaamaan vaarallista sekoilua ja kyseenalaista viihdettä, jonka tuotannosta vastaa tuuliyritykset maan tuulivoimapolitiikan kannustamina.

Keski-Suomesta on hiljaisella hyväksynnällä ja varkain kasvamassa Suomen suurin tuulivoimamaakunta. Juuri lain voiman saanut maakuntakaavakin ollaan uusimassa tarkoituksella lisätä tuulivoimarakentamista mielettömiin mittasuhteisiin. Maakunnassa on toistaiseksi vain kuusi tuulivoimalaa. Jos nyt suunnitteilla olevat hankkeet toteutuisivat, niin muutaman vuoden kuluttua tuulivoimaloita olisi yhteensä satoja muuttaen mm. lähes jokaisen kunnan maiseman pysyvästi. Haitta on nimittäin pysyvä ja peruuttamaton. Kun rakennetut tuulivoimalat aikanaan purettaisiin, niin niiden tilalle pyrittäisiin rakentamaan entisiä suurempia voimaloita. Julkisuudessa on jo esitetty 350–400 m korkeiden voimaloiden rakentamista erityisesti Suomeen. Maakunnan tuulivoimaeuforiaa voi verrata suureen pato-onnettomuuteen, jossa vesi pääsee purkautumaan hallitsemattomasti.

Ei ole ihme, että Keski-Suomen ely-keskus on kovan paineen alaisena käsitellessään samanaikaisesti kymmeniä tuulivoimasuunnitelmia. Näyttää siltä, että kaikki tuulivoimahankkeiden suunnitteluun liittyvät selvitykset jäävät pelkäksi teatteriksi. Niiden perusteella ei oikeasti selvitetä tuulivoimaloiden rakentamisen todellisia toteuttamismahdollisuuksia. Selvitykset hankkii itse tuulivoimayhtiö ja niiden tarkoituksena on ainoastaan näyttää, että hanke on mahdollista toteuttaa. Meluselvityksetkin poikkeuksetta osoittavat, että sallitut melutasot eivät ylity lähimmissä asuinrakennuksissa riippumatta siitä millä etäisyydellä rakennuksista voimalat sijaitsevat. Suomessa tuskin on yhtäkään selvitystä, jossa todettaisiin, että tuulihanketta ei voida toteuttaa ympäristösyistä, luontoarvojen tai meluhaittojen johdosta.

Sirkuksen puolelle mennään sitten yleisötilaisuuksissa, mielipidekyselyissä sekä asukkaiden esittämien huomautusten ja muistutusten vastaamisessa. Jos tuuliyritys ja kunta järjestävät tiedotustilaisuuden tuulivoimahankkeesta, niin yleisökysymyksiin ei haluta tai osata vastata. Tuulivoimaloiden haitoista huolestuneiden asukkaiden mielipiteitä ei ole tarkoituskaan ottaa huomioon. Yleisin lopputulos satojen sivujen selvityksissä on se, että voimaloista ei ole vähäistä suurempaa haittaa ja ne voidaan rakentaa. Puolueellisia ja tarkoitushakuisia selvityksiä voidaankin kutsua nimellä makulatuuri eli jätepaperi, vaikka ne julkaistaan hankalasti luettavassa sähköisessä muodossa.

Kuntavaalit ovat myös tuulivoimavaalit. Jokaisessa kunnassa äänestäjien on syytä ottaa selvää ehdokkaiden tuulivoimakannasta ennen äänestystä ja mikä se äänestyksen jälkeen tulisi olemaan.

Hannu Heinonen

Puheenvuoro-palstan kirjoitukset ovat Joutsan Seudun lukijoiden mielipidekirjoituksia.

Tagged with →