Joutsan kunta on sitoutunut kesäkuun alusta alkaen Toivakan kunnan kanssa tehtävään sosiaalityötä koskevaan kuntayhteistyöhön. Yhteistyösopimus koskee kiireellistä sosiaalityötä sekä muuta tarvittavaa sosiaalityön konsultointiapua muissa kiireettömissä tehtävissä.

Kyse on molempiin suuntaan toimivasta sopimuksesta, eli tarvittaessa kumpi tahansa kunta voi antaa sopimuksen toiselle osapuolelle viranhaltija-apua. Sopimus astui voimaan eilen ja siinä on sovittu sosiaalityöntekijän työpanoksesta koskien pääasiassa lastensuojelulain mukaista sijoittamista tai muuta lastensuojelulain alaista sosiaalityötä, johon tarvitaan kahden sosiaalityöntekijän päätös. Tarve voi olla myös muuhun sosiaalityön konsultaatioapuun muissa sosiaalityön kiireettömissä tehtävissä.

Päätöksen sosiaalityön kuntayhteistyöhön sitoutumisesta teki Joutsan osalta kunnan perusturvalautakunta. Samalla lautakunta valtuutti kunnan johtavan sosiaalityöntekijän allekirjoittamaan yhteistyösopimuksen Toivakan kunnan kanssa.

Tarja Kuikka