Joutsan perusturvalautakunta on päivittänyt kunnan ehkäisevän päihdetyön työryhmän kokoonpanoa. Lautakunta valitsi viime viikolla työryhmään seuraavat henkilöt ja heidän varahenkilönsä (suluissa): yhtenäiskoulun rehtori (vararehtori), kunnan johtava sosiaalityöntekijä (erityispalvelujen esimies), Keski-Suomen seututerveyskeskuksen psykologi (apulaisosastonhoitaja) ja yksilövalmentaja (etsivä nuorisotyöntekijä).

Myöhemmin työryhmään nimetään vielä koulun vanhempaintoimikunnan edustaja, elinkeinotoiminnan edustaja ja perusturvalautakunnan edustaja. Viimeksi mainittu nimetään sen jälkeen, kun uusi valtuustokausi alkaa ja uusi perusturvalautakunta kokoontuu.

Syksyllä 2016 perusturvalautakunta päätti perustaa Joutsan kuntaan ehkäisevän päihdetyön työryhmän. Ryhmän kokoonpanoa tarkistettiin kevättalvella 2018, ja tuolloin ryhmän tehtäväksi annettiin ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelman valmistelu. Nyt perusturvalautakunta on päättänyt varmistaa ehkäisevän päihdetyön toteutumisen kunnassa lain ja edellä mainitun toimintaohjelman mukaisesti.

Ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelma on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koordinoima, kunnissa ja alueilla tehtävää lakisääteistä työtä tukeva valtakunnallinen ohjelma, joka nostaa esille mahdollisuuksia tehdä vaikuttavaa, laaja-alaista ja kustannustehokasta ehkäisevää päihdetyötä käytännössä.

Ohjelma sisältää keinoja, jotka auttavat ehkäisemään päihteiden ja rahapelien käyttäjille itselleen, heidän läheisilleen, sivullisille ja koko yhteiskunnalle aiheutuvia terveydellisiä ja sosiaalisia haittoja. Ohjelmaa voivat käyttää työvälineenä kuntien ja alueiden ehkäisevän päihdetyön tekijät, työn johto sekä työtä kansallisesti tukevat toimijat.

Tarja Kuikka