Joutsan kunnanhallitus esittää valtuustolle Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän esittämän kuntayhtymän loppuselvityksen hyväksymistä. Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymää ollaan purkamassa ja purkusopimus hyväksyttiin kaikissa yhtymän 36 jäsenkunnassa jo vuonna 2019.  Yhtymävaltuusto ei kuitenkaan edennyt tuolloin asiassa loppuselvityksen laatimiseen, koska lokakuussa 2019 Lappeenranta, Joensuu ja Imatra, jotka olivat eronneet kuntayhtymästä vuodenvaihteessa 2016–2017, vaativat kuntayhtymältä itselleen peruspääoman palauttamista.

Tämä käynnisti kuntayhtymän ja mainittujen kolmen kunnan välillä hallintoriita-asian. Asiaan neuvoteltiin viime syksynä sovintoratkaisu, jonka mukaan kuntayhtymän jäljellä olevat varat jaetaan loppuselvityksen valmistumisen ja kuntayhtymän purkautumisen jälkeen 36 jäsenkunnalle ja kolmelle hallintoriidan nostaneelle kunnalle samoin perustein kunkin kunnan kuntayhtymän peruspääomiensa suhteessa.

Kuntayhtymän valtuusto hyväksyi loppuselvityksen, johon sovintoratkaisu oli sisällytetty, tämän vuoden maaliskuussa, ja kuntayhtymän hallitus päätti samana päivänä toimeenpanna valtuuston päätöksen. Jotta kuntayhtymän purku voidaan saattaa päätökseen, jokaisen jäsenkunnan on käsiteltävä ja hyväksyttävä loppuselvitys toukokuun loppuun mennessä.

Tarja Kuikka