Joutsan paloaseman käyttöön luovutettiin helmikuun lopulla uusi säiliösammutusauto. Erinäisten takuukorjausten ja kalustoasennuksien jälkeen se saatiin hälytyskäyttöön virallisesti huhtikuun lopussa. Autolla on leveyttä reilut kaksi ja puoli metriä ja pituutta liki kymmenen metriä. Säiliösammutusauto Saurus on Scanian 3-akselinen, vuoden 2020 uusin malli, jossa on kuljettajan lisäksi hytissä paikat viiden henkilöstön miehistölle varusteineen.

Kenties tärkein ja kokonaisuutta helpottavin auton ominaisuus on opticruise-vaihteisto, jossa kuljettajan sijaan vaihteiden vaihtamisesta huolehtii robotti.

– Autossa on kiinnitetty erityistä huomiota työergonomiaan, jolla helpotetaan miehistön työtä. Kalusto on pyritty järjestämään niin, että jokaisen henkilön on helppo poimia tarvittavat välineet. Esimerkiksi tieliikenneonnettomuuksiin tarvittavat varoitusmerkit ja muu varoituskalusto löytyvät yhdestä ja samasta korista, joka on kätevä ottaa autosta ja viedä paikalleen. Lisäksi autossa on erilaisia nousutasoja, joilla helpotetaan eri pituisten henkilöiden toimimista varusteiden poimimisessa, summaa palomestari Joonatan Partanen.

Uuden ajoneuvon vesisäiliön tilavuus on peräti kahdeksantuhatta litraa, joka on lähes kolme kertaa enemmän aseman vanhaan sammutusautoon verrattuna. Ajoneuvon suorituskyky on monipuolinen, sillä pystytään tekemään rakennus-, maasto- ja liikennevälinepalojen sammutustehtäviä. Lisäksi autosta löytyy sammutusyksikön kalustovaatimusten mukainen tieliikennepelastamisen kalusto sekä toissijainen yksikkö pintapelastukseen.

Joutsan aseman henkilöstö on ollut vahvasti uuden ajoneuvon hankintaprosessissa mukana.

Partanen toteaa, että auto on rakennettu vahvasti Joutsan aseman toiveet huomioiden.

– Ajoneuvon hankintaprosessi alkoi reilu vuosi sitten. Olemme päässeet heti alusta alkaen kertomaan omia, asemakohtaisia toiveitamme ja osallistumaan yksikön rakentumiseen, valaisee Partanen.

Tästä esimerkkinä auton sammutuskalusto on vahvistettu kiinteällä Protek 622-vesitykillä, oskiloivalla TFT Blitzfire-vesitykillä sekä vaahtokalustolla. Tieliikennepelastamisen kalusto puolestaan on vahvistettu akkutoimivilla Weber-pelastusvälineillä. Vielä viimeisenä nostona yksiköstä löytyy murto- ja raivauskalusto.

Koska uudella autolla on verrattain paljon kokoa pituus- ja leveyssuunnassa, on sen liikkumisessa omat haasteensa. Taajama-ajossa auto tarvitsee kääntyäkseen enemmän tilaa risteyksissä, puolestaan kapeammilla mökkiteillä erityisesti kelirikkoaikaan täytyy olla tarkkana. Partanen haluaa muistuttaa kaikkia tienkäyttäjiä sekä mökkiläisiä havainnoinnin ja ennakoinnin tärkeydestä.

– Mökkiläisten olisi hyvä keväällä tarkistaa, missä kunnossa reitti tontille pääsemiseen on. Joskus näkee paikkoja, joissa hälytysajoneuvolla on mahdotonta päästä kovin lähelle onnettomuuspaikkaa, kun tiellä on erinäisiä esteitä. Taajamassa taasen jokaisen tienkäyttäjän tulee ennakoida, kuinka toimia kohdatessaan raskaan ja tilaa tarvitsevan ajoneuvon. Kun kaikki ennakoivat ja havainnoivat, vältytään onnettomuuksilta, ohjeistaa Partanen.

Vanhat autot eivät suinkaan pääse eläkepäiville, vaan niitä tullaan hyödyntämään mahdollisuuksien mukaan.

– Käytännössä tällä uudella säiliösammutusautolla tullaan korvaamaan kaksi erillistä (säiliö- ja sammutusauto) yksikköä. Vanha säiliöauto kierrätetään toiselle asemapaikalle. Joutsan paloasemalla raskaita paloautoja on jatkossa kaksi, uusi säiliösammutusauto sekä tieliikennepelastamiseen erikoistunut raivausyksikkö, havainnoi Partanen.

Säiliösammutusauto Saurus

  • Scania P410 6x4NA.alusta
  • Esteri D-240 palopumppu
  • Warn 6,8 tn hydraulivinssi
  • Pituus 9,7 metriä
  • Leveys 2,5 metriä
  • Korkeus 3,4 metriä
  • Kokonaispaino 27 tonnia
  • Vesisäiliö 8 000 litraa
  • Vaihteisto opticruise

Jonna Keihäsniemi

Yläkuva: Uudella säiliösammutusautolla riittää leveyttä ja pituutta. Palomestari Joonatan Partanen muistuttaa kaikkia tienkäyttäjiä ennakoinnin tärkeydestä, varsinkin raskaita ajoneuvoja kohdatessa.

Alakuva: Jatkossa Joutsan paloasemalla on käytössä kaksi raskasta paloautoa, uusi säiliösammutusauto sekä tieliikennepelastamiseen erikoistunut raivausyksikkö.

Katso videolta, miltä paloauton kyydissä näyttää: