Joutsan kunnan teknisen ja ympäristöosaston työpäällikön tehtävänimike muutetaan rakennuspäälliköksi ja toimi asetetaan julkiseen hakuun. Tehtävää hoitava henkilö on ilmoittanut viime viikolla irtisanoutumisestaan ja hänen työsuhteensa päättyy kesäkuun lopussa, joten kunnassa tulee ajankohtaiseksi uuden henkilön palkkaaminen tehtävään. Samassa yhteydessä tehtävänimikettä muutetaan, jotta uusi nimike tuo selkeämmin esiin uuden tehtävän painotuksen.

Teknisen ja ympäristöosaston työpäällikkö on vastannut kunnassa muun muassa kiinteistöjen hoidosta ja kunnossapidosta, infrapalveluista, tiestön kunnossapidosta sekä ympäristötekniikasta. Teknisen osaston budjetista suuri osa tulee kiinteistöihin sidotuista kustannuksista ja kunnalla on myös paljon rakennushankkeita, joissa rakennustekniikan tuotantopuolen osaamisesta on apua. Työpäällikön tehtävänimikkeen muuttamisen rakennuspäälliköksi katsotaan tuovan selkeämmin esiin uuden tehtävän painotuksen.

Jatkossa rakennuspäällikön tehtäviin tulee kuulumaan myös aiempaa selkeämmin esimerkiksi kiinteistöomaisuuden rakentamis- ja ylläpitotehtäviä, kunnan rakennushankkeiden valmistelua ja valvontaa, työmaavalvojana toimimista kunnan omissa rakennushankkeissa, pienten hankkeiden suunnittelutöitä, hankintatehtäviä ja teknisiä asiantuntijatehtäviä.

Päätöksen työpäällikön tehtävänimikkeen muuttamisesta ja toimen asettamisesta julkiseen hakuun teki maanantaina kokoontunut Joutsan kunnanhallitus. Kokouksessa kunnanhallituksen jäsen Iiris Ilmonen (kok.) esitti, että asia palautetaan takaisin valmisteluun ja teknisen sektorin tulevaisuuden muutoksista pidetään erillinen seminaari, jossa huomioidaan henkilöstömitoituksesta tehty raportti. Petteri Oksanen (kok.) kannatti Ilmosen esitystä.

Äänin 6–3 kunnanhallitus kuitenkin hyväksyi alkuperäisen esityksen työpäällikön tehtävänimikkeen muuttamisesta ja toimen julkiseen hakuun asettamisesta. Ilmonen jätti asiasta eriävän mielipiteen.

Tarja Kuikka