Tulevan valtuustokauden merkittävin muutos kunnissa on sosiaali- ja terveyspalvelujen siirtyminen hyvinvointialueiden vastuulle vuoden 2023 alussa. Merkittävimpiä edelleen kuntaan jääviä tehtäviä ovat hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, koulutus- ja sivistyspalvelut sekä elinkeino-, työllisyys- ja yrittäjyysasiat.

Me sosialidemokraatit haluamme tukea lapsiperheitä maksuttomalla varhaiskasvatuksella ja kaksivuotisella esikoululla. Perusopetuksen kouluverkkoratkaisujen jälkeen on painopiste asetettava opetuksen laatuun, ryhmäkokoihin ja erityisen tuen toimiin syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Haluamme että kunta edelleen tukee seuroja ja yhdistyksiä kaiken ikäisten kuntalaisten kulttuuri-, harrastus- ja liikuntatoiminnan järjestämisessä.

Lukion säilyttäminen mahdollistaa nuorille toisen asteen koulutuspaikan Joutsassa. Samalla se auttaa pätevien opettajien rekrytointia myös perusopetukseen.

Joutsalaisten sote-lähipalvelujen säilyminen toteutuu varmimmin kun Joutsa pystyy tarjoamaan ajanmukaiset ja turvalliset työtilat työntekijöille. Uusi Tammi-keskus on osoittautunut erinomaiseksi. SDP tukee sakuko-(sairaala-kuntoutus-kotiutus)osaston ja hammashoitola/keittiöhankkeen nopeaa loppuunsaattamista sote-keskusta täydentämään.

Joutsassa ikäihmisten määrä on kasvanut voimakkaasti. Kustannukset kasvavat vielä nopeammin. Nykyistä asumispalvelujen oman tuotannon ja ostopalvelujen suhdetta ja kotipalveluja on tarkasteltava kriittisesti ja pyrittävä löytämään laadukas mutta kustannustehokkaampi toimintamalli ikäihmisten hyvinvoinnin turvaamiseksi.

Merkittävä osa kunnan menoista muodostuu investointien, tavaroiden ja palvelujen ostoista. Hankinta- ja kilpailutusosaamisen vahvistamisella voidaan saavuttaa huomattavia säästöjä. Paikallisten yritysten mukaan pääsyä kunnan hankintoihin on tuettava lain sallimissa rajoissa. Sosialidemokraatit edellyttävät että Joutsa panostaa työllisyys- ja koulutuspalveluihin niin, että kasvuhakuisilla joutsalaisilla yrityksillä on saatavilla osaavaa paikallista työvoimaa.

Muutamia vuosia sitten Joutsa osti maa-alueen Oravakivestä. Nuoli-hanke on saatava pikaisesti vauhtiin, jotta joutsalaisille tarjoutuu työmahdollisuuksia ja kunta hyötyy verotuloina.

Me SDP:n ehdokkaat haluamme yhteistyössä Joutsan virkamiesjohdon ja henkilöstön kanssa pitää huolta Joutsasta niin, että Joutsa voi pitää huolta joutsalaisista.

Kuntavaaliehdokkaat, SDP, Joutsa
Markku Leskinen
Aila Niinikoski
Leo Niinikoski
Heidi Niiranen
Eero Peltoniemi
Anssi Saari
Mika Tupala

Puheenvuoro-palstan kirjoitukset ovat Joutsan Seudun lukijoiden mielipidekirjoituksia.

Tagged with →