Hiljattain puhuin kahden ystäväni kanssa siitä, miten nykyhetkessä kylvetyt ajatusten siemenet versovat myöhemmin määrätyn laisia kasveja ja niiden hedelmiä. Nykyisyyden valinnoilla, olivat ne pieniä tai suuria, on merkitystä sille, mitä myöhemmin elämässä kohtaamme. Myös yhdessä luodut ajatusmallit viitoittavat tulevien sukupolvien elinympäristöjä, luovat ulkoista ja sisäistä hyvinvointia. Tämä keskinäinen riippuvuus tuo vastuuta siitä, mitä ostamme kaupasta, miten rakennamme talomme ja miten työskentelemme. Toisaalta se muistuttaa kuulumisesta tälle yhteiselle planeetalle, jolloin sen hedelmät, käytössä olevat palvelut ja muut hyvän elämän mahdollisuudet kuuluvat kaikille.

En ymmärrä paljoa fysiikasta, mutta tiedän itseäni viisaamman Einsteinin sanoneen, että ”Emme voi ratkaista ongelmia ajattelemalla samalla tavalla kuin silloin, kun loimme ne.”

Mitä ongelmia meillä on ratkaistavana yhteiskunnassa? Kunnassa?

Ensimmäisenä tulee mieleen etenkin tulevia sukupolvia koskettava ilmastonmuutos, joka tulee läpäisemään kaiken. Kunnan olisi aika tehdä hyvin mietitty ilmastostrategia, jossa laaditaan suunnitelmia paikallistason ilmastonmuutoksen hillintään, esimerkin näyttämiseen muille ja muutoksiin sopeutumiseen.

Saattaa herätä kysymys, eikö globaalin ongelman ratkaisu kuuluisi korkeammalle taholle ja niille, jotka saastuttavat eniten? Mitä pieni kunta voi tehdä asialle, saati yksittäinen ihminen?

Eräs ajatus, johon nykyinen kestämätön elintapamme perustuu, on vastuun siirtäminen kulutusvalinnoistamme muille. Itsekin teen sitä usein, sillä vastuullisten valintojen tekeminen ei ole aina helppoa. Voiko vaikean ongelman ratkaisemisen sijaan ottaa lähtökohdaksi innostavan uuden luomisen? Uusien, kestävää elämäntapaa tukevien ratkaisujen kehittämisen yhteisvoimin? Ainakin minusta olisi hienoa, jos tulevat sukupolvet ajattelisivat, että suuri osa edeltävistä ihmisistä teki parhaansa.

Viimeisenä huomiona haluan sanoa, että en toivo kenenkään tuntevan syyllisyyttä siitä, että valinnat eivät aina ole ihanteellisen ekologisia. Aina on mahdollista muutokseen! Jokainen on vääjäämättä arvokas osa planeettaa. Toimitaan sen mukaisesti.

Janika Tanni
kuntavaaliehdokas
Joutsan Vihreät ry

Puheenvuoro-palstan kirjoitukset ovat Joutsan Seudun lukijoiden mielipidekirjoituksia.

Tagged with →