Valtuustokausi on päättymässä. Voimme ryhtyä arvioimaan työmme tuloksia ja päätöksiämme kotikuntamme Joutsan osalta. Itselläni takana alkaa olla pari valtuustokautta.

Ensimmäinen valtuustokausi oli painopisteiltään talouteen liittyvää. Poliittisten ryhmien sitoutumisen ansiosta korjasimme taloutemme kuntoon. Päättäjät näkivät tilanteen ja sitoutuivat hoitamaan kuntansa asioita.

Valtuustokauden loppujaksolla pystyimme jo pohtimaan häämöttäviä investointeja ja keinoja, joilla palvelumme säilyvät paikallisina, lähellä kuntalaisia.

Tuli uudet vaalit ja valittiin uudet päättäjät.

Luottamusmiespaikkaneuvotteluissa oli tavoitteena rakentaa yhtenäinen päättäjäjoukko, jonka keskeisenä tavoitteena olisi ollut yhtenäisen Joutsan hyväksi kohdistettu toimintatapa ja -kulttuuri. Toiminnan painotuksena oli myös myönteisen ilmapiirin rakentaminen ja houkuttelevan yritys- ja työnantajakuvan luominen. Uskoimme, että löydämme yhteisen sävelen ja demokraattisen toimintatavan sekä kannustavan päätöksentekokulttuurin.

Mutta toisin kävi! Olemme saaneet nähdä runsain määrin valituksia, oikaisupyyntöjä, kanteluja, eriäviä mielipiteitä sekä viran- ja toimenhaltijoiden työn kritisointia ja kyseenalaistamista. Valmistelun eri asteilla ovat kyseiset asiat työllistäneet ja aiheuttaneet paljon ylimääräistä työtä. Virkamiehet ja työntekijät ovat joutuneet toimimaan ilmapiirissä, joka ei tämän päivän luottamushenkilötoimintaan kuulu. Arvokkaasti käyttäytyvä luottamushenkilö edustaa luonnollisesti äänestäjäjoukkoaan, kuntalaisia, ja toiminnallaan rakentaa yrityskuvaa ja mainetta omasta kotikunnastaan. Itse ainakin olen tämän näin mieltänyt!

Joutsa on tullut tunnetuksi monissa oikeusasteissa ja valvovissa viranomaisissa. Myös virkamiehet, kukin vuorollaan, ovat joutuneet arvostelun kohteeksi. Monien merkittävä ja pyyteetön työ kunnan hyväksi on mitätöity. Tiettyjen tahojen toimenpiteiden takia kunnan maine on kärsinyt ja saanut osakseen paljon ihmettelyä ja ylimääräistä arviointia. Tiedotusvälineet ovat nostaneet nämä monet negatiiviset asiat uutisoinnin keskiöön.

Päätöksenteko on joutunut ihmettelyn kohteeksi. Ihmettelyä on paikallistasolla, naapurikunnissa, maakunnassa ja kesäjoutsalaisten keskuudessa.

Olisiko jo aika miettiä tätä tilannetta syvällisemmin. Toivon, että jatkossa pääsemme näistä ongelmista. Kuntalaiset kaipaavat ja tarvitsevat päättäjiksi henkilöitä, jotka ymmärtävät edessä olevat taloudelliset haasteet, uudistukset ja myönteisen ilmapiirin merkityksen. Tehdään Joutsa kunnaksi, jossa korostuu turvallisuus, luonnon läheisyys ja hyvät palvelut sekä kuntalaisten myönteisyys. Älkäämme menettäkö mahdollisuuksiamme! Uskon ja koko sydämestäni toivon, että tämän äänestäjät ottavat huomioon tulevissa kuntavaaleissa.

Heikki Kuurne
Valtuuston puheenjohtaja
Keskustan kuntavaaliehdokas, Joutsa

Puheenvuoro-palstan kirjoitukset ovat Joutsan Seudun lukijoiden mielipidekirjoituksia.

Tagged with →