Tämän vuoden kuntavaalit ovat poikkeukselliset, eikä pelkästään koronavirusepidemian vuoksi. Nykyisillä kunnanvaltuustoilla on ollut käytössään huomattavasti suuremmat valtaoikeudet kuin vaalien jälkeen aloittavilla valtuustoilla tulee olemaan. Tämän valtuustojen vallan riisumisen taustalla on sote-uudistus, jonka toteutuminen ei ole vielä varmaa, mutta kuitenkin todennäköistä.

Käytännössä jo nykyisten valtuustojen valtaa on rajoitettu sote-uudistuksen vuoksi. Kunnat eivät ole viime vuosina ilman valtion erityislupaa pystyneet toteuttamaan isompia sote-rakennushankkeita. Joutsassakin tämä on aiheuttanut pohdintaa siitä, pitäisikö eri hankkeet laskea yhteen vai tulkita erillisiksi hankkeiksi.

Sote-uudistuksen jälkeen pienten kuntien budjeteista yli puolet siirtyy maakuntatasolle hyvinvointialueiden haltuun. Kuntien vastuulle jäävät lähinnä sivistystoimen pyörittäminen sekä kiinteistöistä ja infrastruktuurista huolehtiminen. Nekin ovat toki tärkeitä asioita.

Parhaassa tapauksessa historiallinen uudistus johtaa siihen, että valtuustot ja johtavat viranhaltijat pystyvät aiempaa paremmin keskittymään kunnan vastuulle jääviin asioihin ja päätöksenteon laatu paranee.

Pääkirjoitus on paikallislehti Joutsan Seudun kannanotto kulloinkin esillä olevaan asiaan.

Tagged with →