Luhangan kunnan hallinnon uudistaminen etenee. Kunnanhallitus hyväksyi maanantaina kunnanjohtaja Tuomo Kärnän esittämät toimenpiteet vietäväksi kunnanvaltuuston päätettäväksi.

Hallintouudistuksessa esitetään, että Luhangan kunnan hallinnosta lakkautetaan sivistys-, perusturva-, ja rakennuslautakunnat. Joutsan kunnan kanssa on tarkoitus perustaa yhteinen perusturvalautakunta sekä yksilöjaosto.

Lisäksi Luhangan kunnan hallintoon perustetaan hyvinvointilautakunta sekä lupalautakunta ympäristönsuojelun, rakennusvalvonnan, maa-aineslain ja muiden viranomaisten tehtävien hoitamiseen.

Uudistuksessa on tarkoitus keskittää päätösvaltaa nykyistä enemmän kunnanhallitukselle ja toisaalta viranhaltijoille. Uudistusta on perusteltu muun muassa sillä, että Luhangassa on asukaslukuun nähden varsin runsaasti luottamushenkilöpaikkoja. Mikäli uudistus hyväksytään, lautakuntapaikkojen määrä tulee vähenemään.

Markku Parkkonen

Tagged with →