Joutsan kunnanhallitus on hylännyt sille tehdyn Luhangan kunnan sosiaalipalvelujen väliaikaista hoitamista koskevan oikaisuvaatimuksen. Joutsan kunnanjohtaja hyväksyi aiemmin keväällä viranhaltijapäätöksellä sopimuksen, jolla Joutsa myy ostopalveluna Luhangalle sosiaalityöntekijöiden työpanosta. Määräaikainen sopimus astui voimaan maaliskuun alussa ja sitä jatkettiin keväällä jo kertaalleen niin, että se on nyt voimassa toukokuun loppuun saakka.

Joutsalainen Kalle Willman teki kunnanjohtajan päätöksestä oikaisuvaatimuksen vaatien kunnanhallitusta kumoamaan päätöksen ja toteamaan, että päätöksen tekeminen sopimuksesta kuuluu hallintosäännön mukaan perusturvalautakunnalle, ei kunnanjohtajalle. Perusteluina Willman muun muassa vetosi hallintosäännön kahteen pykälään, joista ensimmäinen koski sopimusten hallintaa ja toinen perusturvalautakunnan ratkaisuvaltaa.

Jälkimmäisen pykälän mukaan perusturvalautakunta päättää palvelujen myynnistä tai ostamisesta ja niihin liittyvien sopimusten tekemisestä siltä osin, kun tehtävää ei ole siirretty viranhaltijalle. Willman totesi oikaisuvaatimuksessaan, ettei lautakunta tietojen mukaan ole siirtänyt kyseistä toimivaltaansa viranhaltijalle. Lisäksi hän totesi päätöksen tarkoittavan myös tarkemmin määrittämättömiä lisäkustannuksia perusturvan talousarvioon, mikä ei kuulu kunnanjohtajan toimivaltaan.

Kunnassa todettiin, että hallintosäännön mukaan kunnanjohtajan tehtävä on vastata esimerkiksi kunnan yhteistyöstä muiden kuntien kanssa sekä päättää hankinnoista ja sopimuksista, joiden arvo ei ylitä sataatuhatta euroa. Sosiaalipalvelujen väliaikaisesta myymisestä ei seuraa lisäkustannuksia Joutsan kunnalle ja aiheutuneet kulut Joutsa veloittaa Luhangalta. Yhteistyösopimuksen arvon ylittäessä kunnanjohtajan toimivallan, pitempiaikainen sopimus tulee lautakunnan käsittelyyn.

Näin ollen maanantaina kokoontunut Joutsan kunnanhallitus päätyi hylkäämään Willmanin oikaisuvaatimuksen.

Tarja Kuikka